BREXIT, Trump frikjennes og coronaviruset sprer seg.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 31 januar 2020 klokken 17.30. Oppdatert med video av Trumps State of the union tale 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

BREXIT | Ved midnatt forlater Storbritannia EU.

Brexit er bak oss og foran oss ligger fremtiden. Som Norge vil britene fortsatt ha et særlig forhold til EU; vi gjennom EØS, de gjennom en overgangsperiode som varer ut 2020. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere utmeldingen. Det betyr i praksis at Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode som er ment å vare fra landet forlater EU i dag og frem til 31. desember 2020. Britene vil i denne perioden fortsette i tollunionen og de vil fortsatt betale sin del av regningen. Etter utgangen av 2020 må de altså ha forhandlet frem en mer permanent avtale med EU. Britene har lenge hevdet at de ikke vil ha en norsk løsning. Mest sannsynlig blir det en form for frihandelsavtale. Trump har allerede sagt at USA er klar til å forhandle frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Etter Boris Johnsons brakvalg styrket pundet seg. Markeder liker ikke usikkerhet og dermed stiger bundet siden man ungikk en hard BREXIT. Markedene er fremoverskuende og har allerede diskontert all tingjengelig informasjon.

Dershowitz doktrinen | Trump "kronet til konge" eller partipolitisk spill?

De som har fulgt riksrettsprosessen mot Trump vil ha oppdaget at USA ikke vil ha en britisk form for parlamentarisme, der den lovgivende makt, kongressen fullstendig dominerer den utøvende makt representert ved presidenten. Den amerikanske presidenten har en form for immunitet som kan minne om en konges.

Mens Coronaviruset sprer

Coronavirus explained: Coronavirus has a series of crown-like spikes on its surface

Kilde:express.co.uk

seg verden over er det noen som mener at Harvard jussprofessoren, Alan Dershowitz, med sitt innlegg i Senatet onsdag den 29 januar kronet Trump til konge. I det dette skrives klokken 17.30 norsk tid, er nå spørsmålet om der vil bli ført vitner og lagt frem dokumenter. Hvis ikke, er det første gang at der ikke føres vitner i en riksrettssak i Senatet og Republikanerne har dermed lykkes å legge et lokk på vitner og dokumenter. Demokrater og jurister mener vi da ikke får en rettferdig prosess. Dermed kan presidenten tas ut av saken på lørdag og prosessen og valget gå videre.

I Norge, hadde det vært utenkelig at regjeringen kunne bokkere stortinget for relevant informasjon. "All makt i denne sal" gjelder altså ikke i USA. Presidentens makt balanseres av kongressens. Riksretten legges frem av Representantens hus der Demokratene har flertallet. Man trenger vanlig flertall 51 av 100 representanter i Sentatet for å kreve vitner og at dokumenter legges frem som bevis. Saken mot Nixon og Clinton begynte også som partipolitiske prosesser, men etter hvert som bevis ble lagt fram sprakk sakene. Nixon valgte å trekke seg før dom i Senatet, mens Clinton ble frikjent av Senatet, da man mente at det ikke var misbuk av presidentmakt å lyve i en privat sak om utroskap. I denne saken trenger man at alle demokrater i senatet stemmer for at vitner blir innkalt og minst 4 republikanere stemmer for at dokumenter legges frem for Senatet og at det føres vitner.

Natt til mandag kom bokbomba som Demokratene håpet skulle endre dynamikken i riksrettssaken mot USAs president Donald Trump. Kan den blokkeres som bevis eller vil den fortsette å leve sitt liv etter at riskrettsprosessen mest sannynlig avsluttes i kveld. Sannheten vil komme ut til slutt hevder demokratene, mens andre mener Trump kan blokkere publiseringen slik at den heller ikke påvirker det kommende valget. Spennende timer ligger foran oss. Blir det ikke ført vitner og lagt frem skriftlige bevis, vil det bli brukt for alt det er verdt i den kommende valgkampen.

Der er nå negativ stemning rundt Donald Trump, men også rundt Joe Biden etter at han er fremstilt i et negativt lys av Republikanerne i Senatet.

Hvorfor det jeg sa i går var feil.

En populær definisjon på en samfunnsøkonom er en person som i dag kan forklare hvorfor det som ble sagt i går var feil. Ikke alle kan det. Det var vanskelig å forutse at BREXIT skulle inntreffe. Veldig få mente at Trump skulle bli valgt til president. Det er meget vanskelig å forutse hva som skjer i amerikansk politikk. Det er meget vanskelig å slå en sittende president i valg.

Det kreves r 2/3 flertall i Senatet for å avsette ham. Det er svært usannsynlig. Da må Senatet stemme annerledes enn alle forventer i dag og vitner og bevis gjør at saken ekslopderer. Mest sannynlig imploderer den, men prosessen i Senatet kan ha svekket Trump og Biden så mye at en annen velges til pesident til høsten. Meningsmålinger viser at 75 prosent av amerikanerne vil at vitner skal høres, mens bare 20 prosent mener at man ikke skal stevne vitner og legge frem ytterligere dokumentasjon. Man skal ha respekt for velgerne. De har makt til å avsette ham til høsten om snøballen som har begynt å rulle blir så stor at den ikke kan stoppes.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Regnbuen i fokus etter 6 år med blå-blått eksperiment.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 24 januar og sist oppdatert 13 februar 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Abid Raja som kultur og likestillingsminister knuser FrPs orientering mot makt som verdi og forakt for svakhet.

Abid Raja i sentrum med mange røde roser og regnbueflagget

Kilde: NrK med tilhørende video.

FrP hadde til slutt intet annet valg enn å gå ut av en regjering der deres populisme ble mer og mer usynlig. Pariet var trengt opp i et hjørne og hadde kun en sak igjen etter at FNB hadde overtatt deres omsorg for bilen og bilistene, nemlig flyktning og invandringspolitikk. Der avsluttet de med å vise sitt sanne ansikt. Deres umenneskelige politikk ble synlig for hele folket og var dråpen som fikk begeret til å flyte over for å kunne tre ut av regjeringen i et mer og mer flerkulturelt Norge. I tiden fremover får vi se hvor stor del av befolkningen som fortsatt stemmer FrP etter denne forsmedelige FrP-exiten.

Abid Raja, vil du som likestillings- og (fremmed??)kulturminister og regjeringen ta opp Mullah Krekar saken på en måte som er verdig landet som hvert år deler ut Nobels Fredspris og markedsfører seg som landet som står i spissen for menneskerettigheter? Jeg er ening med deg at Norge har ansvar for alle norske statsborgere og ikke minst norske statsborgeres syke barn. De som ble radikalisert og sluttet seg til IS ble ofte radikalisert mens de var i Norge. Enkelt forklart, vil Norge ta ansvar for norske fremmedkrigere som vil hjem og få dem dømt av en domstol eller skal norske politikere dømme dem? Greidde vi ikke å ta et rettsoppgjør etter krigen som endog gikk på et ulovlig statskupp, med andre ord et angrep på vårt demokrati. Hvorfor greier vi ikke i 2020 å dømme norske borgere som har bekjempet andre lands regjeringer, men lar politikere dømme basert på overskrifter?

Mullah Krekar, frihetskjemper eller terrorist?

Jeg prøvde å få en kort artikkel på NrK Ytring med den oversikten, men det ble nok et spørsmål og problem vår statskanal ikke ville fokusere på. Tv2 har formidlet et mer nyansert bilde av kurderen Mullah Krekar enn vår statskanal. Man kan mene hva man vil om Mullah Krekar, men har han fått en rettferdig behandling? Jeg ville ha en grundig debatt om dette på NrK. Som en gjennomsnittlig nordmann vet jeg ikke nok om denne saken og mye ser ut til (og fortsetter) å ties ihjel. Tidligere justisminister Per Willy Amundsen slapp vel katta ut av sekken i NrK dagsnytt 18 12 februar 2020 da han sa at dette var en politisk seier og innrømmet at det var en politisk dom. Når Amundsen i samme sending snakker om konspirasjonsteorier er det grunn til å heve øyenbrynene.

Er det riktig det Krekars forsvarer hevder, at Krekar ikke får legge frem bevis og at oversettelsesfeil blir for vagt? Brynjar Meling hevder at det er bevisste feilaktige oversettelsesfeil som gir et helt annet meningsinnhold enn det som er sagt. En italiensk domstol har dømt ham på et feilaktig grunnlag. Dette kan bevises, men Krekar fikk ikke anledning til å legge frem bevis og den italienske dommeren som avsa dom har ikke hørt opptakene fra Konssvinger fengsel.

Er det Meling sier riktig? Hvilken rettssikkerhet er det i så fall? Vi konstaterer at 7 justisministere fra FrP ikke fikk sendt Krekar ut av landet. Nå har Høyre justisministeren. Sjelden har jeg hørt Høyres Michael Tetzschner mer fomlende og usikker. Er du aldri så lite interessert i denne saken, lytt i det minste til diskusjonen i NrK dagsnytt 18 12 februar 2020.

Hvor riktig er det at Krekar er terrorist slik Norge tolker regelverket?

Krekar ble oppført på FNs terrorliste torsdag 7. desember

Dramatisk

Å bli oppført på en slik liste er svært dramatisk, sier professor i strafferett Erling Johannes Husabø til TV 2.

Norske myndigheter må ordne opp

Denne praksisen med å føre en person opp på en slik liste uten å varsle vedkommende er ikke i tråd med den norske rettssikkerheten. Norske myndigheter må ordne opp i dette. Ikke bare på grunn av Krekar, men fordi det også kan skje med andre norske borgere, sier Sjødin til NTB.

Kilde: Vg 8 Desember 2006

Abid Raja, jeg ser at du hadde mange røde roser i din bukett. Hva mener Rødt, Sv og MDG om dette? Hvor ofte trekkes personer fra disse partiene inn i Dagsnytt 18 når Mullah Krekar diskuteres?

Hvorfor lar vi et annet lands domstoler dømme for forbrytelser begått i Norge? Er Mullah Krekar italiensk statsborger? Hva skjedde i kulissene da FrP politikere ble sendt til Italia for å forberede en rettssak mot Mullah Krekar? Lukter det hestehandel eller bestillingsverk? Hvilke rettigheter har Mullah Krekar i Norge? Personlig vil jeg ikke ha en dom basert på overskrifter og forhåndsdømming av presse og politikere, men en grundig behandling i norsk domstol for en eventuell forbrytelse begått i Norge? Man kan mene hva man vil om kurderen. Som norsk statsborger krever jeg å få vite mer, ikke minst fra vår statskanal som jeg er med å finansierer med mine skattepenger.

Finansminister Siv Jensen forlater godtebutikken.

Jeg er stolt av at pappa blir finansminister sa en av Sanners døtre til NrK i dag 24 januar 2010. Hvorfor er du det? Han var veldig streng med å gi lommepenger, så jeg tror han blir en god finansminister var svaret. Svært godt svar av en ung jente. Et mye mer ansvarlig utsagn enn det vi har forbundet med Siv Jensen som finansminister. Mye tyder også på at tidspunktet er gunstig for henne. Noen er bekymret over utviklingen i norsk økonomi, men det har tydeligvis ikke hun vært. Hennes strying av de norske finanser i over 6 år burde også vært gjenstand for gransking. Det får vi vel overlate til de som skriver samfunnsøkonomisk historie eller ...?

Vi får håpe at tiden med å kjøre med gassen i bunn i utforbakke og skryte av at det gjør at Norge går så det suser er over. Vil Jan Tore Sanner føre en politikk som ikke svekker kronen ytterligere og samtidig skryte av at oljefondet målt i NOK stiger i verdi? Vil han begynne å måle oljefondet i et veid gjennomsnitt av valutaer, det vi kaller kronens internasjonale verdi? Der er ren populisme å måle oljefondet i NOK. Punktum.

Ansvarlig eller fraskrivelse av ansvar?

Er det ryddig å fjerne en arbeidsminister før arbeidet i kontrollkomiteen er ferdig? Det kommer nok til å bli en sak regjeringen får slite med å forklarer for opposisjon og velgere.

FrP en provokasjon å ta Raja og Hareide inn i regjeringen.

Det er en av overskriftene på Tv2. Det er bare å svare tilbake at det var en større provokasjon for langt flrere å ta FrP inn i regjering. Listhaug overleverer idet dette skrives nøkkelen i olje- og energidepartementet. Takk og pris, mest sansynlig er det fra et privat og samfunnsøkonomisk synspunkt ikke lønnsomt å lete etter oljefelt nær iskanten. Verre er det at det er å gamble med miljøet der fossile brennstoff stadig substitueres av CO2 nøytral energi. Hvilken klangbunn finner dette i Norge i 2020? Hvor mange populister er det igjen i Norge etter dette eksperimentet som varte altfor lenge?

Jeg velger å avslutte denne korte artikkelen med Jonas Gahr Støres kommentar til den nye regjeringen

Men en ny kurs for landet blir det ikke selv om vi skulle få gjennomslag for noe av vår politikk. Norsk politikk skal nå erfare «det ekte Frp», fristilt fra ansvar, men med makt. Det kan minne om perioden 2001-2005. Men noe er nytt. Frp kan ikke løpe fra det ansvaret de har hatt gjennom mer enn seks år. Enten det handler om samferdselsministre som har satt bompengerekorder, (sju!) justisministre som etterlater seg en justis- og beredskapssektor i ulage, eller en finansminister som har redusert skattene til de rikeste og kuttet i støtten til de mest utsatte og tvunget syke mennesker over på sosialhjelp.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /