Hvordan skal skattelettene finansieres?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 7 desember 2017. Sist oppdatert 29 januar 2018.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hvor skal regjeringen ta penger fra til å finansiere skattelettene?

Det er ikke det eneste Trond Giske ønsker svar på. Mandag den 4 desember kommenterer og spør han videre i salen der all makt bør ligge:

Jeg tror ingen regjering i noe land noen gang har hatt så mye penger til rådighet som Høyre og Fremskrittspartiet har hatt i sine snart fire år og fire måneder i regjering. Dette er en regjering som har brukt like mye oljepenger som alle andre regjeringer i Norge til sammen gjorde før de tiltrådte. Tusen milliarder kroner er brukt, delvis under dekke av at vi har hatt en elendig økonomisk utvikling, høy arbeidsløshet og svak jobbvekst.

Mitt spørsmål til Astrup er følgende: Hvilke sosiale reformer står igjen etter at man har brukt 1 000 mrd. kr over fem år, og hvilke store effektiviseringsreformer har Fremskrittspartiet og Høyre gjennomført som sørger for at vi bruker pengene bedre?

Kilde: Stortinget - Møte mandag den 4. desember 2017

Man skal ikke bare se på uttaket av oljefondet, som vi med en rekordsvak krone har en illusjon av at øker i verdi, men også på det utbyttet som tas fra statlige og halvstatlige bedrifter. Utgifter og inntekter må altså studeres med falke- og ikke strutseblikk.

Utbytter man tar fra en bedrift svekker bedriftens finansielle stilling.

Dersom du er ansvarlig for egen økonomi eller familieøkonomien, vet du at bruker du av din formue (for eksempel oppsparte midler) eller øker trekket på lønnskontoen, så svekker det din (familiens) finansielle stilling. Det samme gjelder selvsagt om man øker utbyttet fra en privat, statlig eller halvstatlig bedrift.

Vår statlige nyhetskanal NrK beveger seg også mer i retning av et privat firma og forundre deg ikke om det om noen år er reklamefinansiert som Tv2 og andre kanaler. NrK har i så fall fått en flying start med mine og dine skattepenger. Der er faktisk noen som ønsker denne utviklingen velkommen. Så om 20 år er kanskje Statoil, Statkraft og DnB hundre prosent privatisert sammen med NrK. Da vil jeg ha min Tv lisens tilbake, siden jeg har vært med å bygge opp et privat firma som konkurrerer med mine nettsteder som jeg finansierer med min surt opptjente pensjon.

Stormen rundt SSB og innvandring. Hvem svekker velferdsstaten?

Andre steder har vi skrevet om at det er lett å legge skylden for svekkede statsfinanser på innvandrere og særlig flyktninger. Det er merkelig at KrF er så fornøyd med budsjettet for 2018 som de siste nyhetene tyder på (se den semantiske lenkesamlingen til slutt).

Dersom vi, teoretisk sett, stanset innvandring helt vil vi være rundt halvparten så mange om 83 år. Med fortsatt innvandring må altså avkastningen av oljefondet måtte deles på flere innbyggere. Målt i 2013-kroner blir skatteregningen for å dekke inn dette på mer enn 10 000 kroner per innbygger.

Kilde: Så alvorlig at vi snart kan si «morna, Jensen» (og Solberg)?

De blå-blå fikk omsider kloa i oljefondet.

Jeg startet for noen år tilbake en diskusjonstråd med tittelen "La ikke disse få kloa i vårt oljefond". Det greidde de og oljepengebruken som så mange økonomer advarer mot er et faktum.

Hadde det ikke vært interessant å vite (beregne) nåverdien av alle historiske, nåværende og fremtidige borgerlige regjeringers skatteletter (reduksjon og fjerning av skattesatser og bilrelaterte avgifter for å få med FrP i regjering) siden 1990? Økonomer vet at der er ingen empiriske støtte for at skatteletter som går sammen med tilsvarende senking av offentlige utgifter (FrPs kjernesak) gir økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Personlig er jeg ovebevist om at det er denne regjeringens økonomiske politikk som uthuler vår statsfinanser og fremtidige generasjoners velferd og ikke innvandring. Regjeringen sender regningen for skattelettene til våre barn og barnebarn. Statsråder i denne regjeringen driver ikke bare et farlig retorisk spill, men de gambler også med fremtidige generasjoners velferd. Det er nå blitt så ille at det er på tide ihvertfall og si «morna, Jensen». Erna Solberg har vel ikke ben nok i nesen til å sende Jensen ut døra i det Konglige Norske Finansdepartement (se neste artikkel om Erna Solbergs lederskap). Ved dagens slutt kan det bety at begge må gå før 2021.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Splittende svak leder i krise.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 6 september 2017. Sist oppdatert 8 September 2017.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Tåkefyrstinne bør ikke vinne.

I gårsdagens utspørring av statsminister Erna Solberg, var det joviale smilet stort sett borte. Aftenpostens Trine Eilertsen, som på autopilot svarer at statsministeren kom godt ut av Ole Torps intervju må ha sett og hørt noe annet enn vi hørte og så. Vi så en statsminister på defensiven som avsluttet med å si at det var leit, på Torps spørsmål om hva statsministeren mente om fredsprisvinner Liu Xiaobos død 13. juli 2017. Dere som legger deres stemmesedel i urnene, mandag den 11 september, dette gjelder Norges rykte ute i verden. Denne regjeringen har satt næringsrettigheter over menneskerettigheter og skattelette til de rikeste over eldreomsorg, helsevesen og integrering. Hvorfor kan ikke NrK spørre noen samfunnsøkonomer (fagfolk) fra UIO hva de syntes om Statsministerens intervju? Hvorfor kan de ikke komplettere lette journalister med fagfolk som gir de riktige og uavhengige analysene i stedet journalister som gjentar samme innlærte lekse? Faktisk.no ble opprettet av NrK, Tv2, Dagbladet og Vg. Vi sitter som en motvekt mot disse mediafolkene på bevisa.no. Vi lenker til konkurrerende nettsteder om det er semantisk korrekt å gjøre det. Nettstedet er foreløpig ikke drevet av reklame.

Statsministeren kunne ikke tallfeste hvor mye en ny blå-blå regjering ville bruke av oljefondet og hvor mye de skulle gi i skattelette. Hun kunne ikke svare ordentlig på Norges offisielle holdning til menneskerettigheter og ta et oppgjør med en polariserende integreringsminister. Det er altså høyst usikkert og forvirrende hvilken politikk landet får med fortsatt blåblått styre. En samfunnsøkonom vil si at det er uansvarlig å ikke kunne tallfeste hvor mye de vil svekker statsfinansene. Man trenger ikke unnskylde seg med at fremtiden kjenner ingen. Man kan forutsette omtrent samme konjunktursituasjon og gi et anslag på pengebruk, skattelette og tapping av oljeformuen. Enhver norsk regjering vil bruke mer av oljefondet ved en krise. Det ligger implisitt i handlingsregelen som under denne regjeringen er endre til en regel om kjøp av stemmer, særlig fra de 5 % rikeste i landet.

Det er ikke rart at resultatene fra gårsdagens skolevalg, som er en langt bedre indikator på de underliggende politiske strømninger enn inflaterte meningsmålinger viser at Arbeiderpartiet alene er nesten like stort som Høyre og FrP tilsammen. Samtidig antyder skolevalget et valgskred mot venstre. Rødt kommer over sperregrensa og Sv kan bli større enn FrP. Dette er kanskje den klareste beskjeden Støre har fått om at et frieri til Venstre og KrF er blankt avvist av det norske folk, ihvertfall ungdommen. Senterpartiet som vanligvis sammen med KrF gjør det relativt dårlig på skolevlag, vil også mest sannynlig bli en vinner på mandag.

Folket, og særlig ungdommen vil ikke ha et splittet Norge, de vil ikke ha milliarder i skattelette til de aller rikeste og de vil ikke ha rovdrift på norske naturressurser, et markedsliberalistisk landbruk og fiske basert på store havgående trålere, av noen kalt havets fortårende buldosere. Tråleredere som av en tidligere Høyre statsråd fikk omgjort leveringsplikt til tilbudsplikt, der de eneste som tjener er rederne selv, har fått økte kvoter med borgerlig styre på bekostning av kystflåten. De soper havet for fisk med sin lite selektive trål, selger fangsten på verdensmarkedet og klager på formuesskatten. De håver inn din og min fisk og vil ikke betale skatt. Det skjer i denne regjeringens modell, men heldigvis ikke i den norske modellen vi kjenner så godt og som nok blir ivaretatt på velkjent måte med en ny Arbeiderparti ledet regjering.

Under intervjuet med Ole Torp, fremkom det også at statsministeren lider av den pengeillusjonen vi skriver om i neste artikkel nedenfor. Hun fokuserer på absolutte og ikke prosentvise størrelse når hun snakker om vekst i økonomien. Hun ser ikke ut til å forstå at skatteinntektene automatisk øker når en relativt stor norsk økonomi vosker til tross for titalls milliarder i skattelette. Vi mener at veksten og ikke minst vekstbanene for produksjon og sysselsetting ville vært høyere med samfunnsøkonomen Jens Stoltenberg som statsminister. Dermed ville også arbeidsledigheten, særlig ungdomsledigheten vært lavere. Ved at formuesskattesatsene er senket, vil fremtidige statsfinanser være varig svekket om politikken reverseres. Tenk deg at du før reduksjonen av satsene beveget deg i området rundt Hardangerjøkulen som ligger rundt 1000 m over havet. Etter at satsene er senket, kan du ikke bevege deg der lenger, men er forflyttet til lavere områder (et lavere platå) på Hardangervidda. Mange ser ikke på fremtidsvirkningen, det økonomene kaller tidsetterslep, overheng, og irreversible virkninger på våre potensielle statsfinanser av de borgerlige regjeringer vi har hatt i Norge etter krigen. Er det rart at ungdommen som blir rammet av svake fremtidige statsfinanser tramper foten i bakken og stemmer rødere enn på lenge. De blå-blå snakker om Arbeiderpartiet svartmaling. Hvor rødt landet blir på mandag bestemmer velgerne. Ungdommen har ihvertfall sagt hva de mener om dette blå-blå eksperimentet.

Hvorfor splittende og svak?

Valgkampen begynte med Listhaugs prat om norsk kultur og norske verdier, om å sette foten ned og kalle en spade en spade. Listhaug har aldri kalt en spade en spade, men hun har stemplet biskoper, ledere fra andre politiske partier, forverret vår forhold til Sverige og satt mennesker opp mot hverandre i velkjent FrP stil. Hun har prøvd å definere norsk kultur og verdier (mye mer om det på bevisa.no lenket til ovenfor) uten at Erna har gjort noe annet enn å si at det ikke egner seg for en norsk minister å uttale seg slik Listhaug gjør. Den eneste logiske slutning er at Listhaug sier det Erna Solberg tenker, men ikke våger å si, eller så er Erna Solberg den svakeste statsminiser Norge har hatt etter krigen.

Listhaug burde ikke fått fortsette etter at hun måtte gå av som landbruksminister. Sentrale norske fagfolk og mediefolk sier at Listhaug har fascistiske holdninger som ikke hører hjemme i Norge i 2017. En juirist og ekspert på menneskerettigheter sammenligner endog hennes oppfordring til angiveri med det systemet nazistene innførte i Norge under krigen. Det er vel ikke rart at FrPs justisminister lot Nynazister få masjere i gatene i Kristiansand. Med FrPs polariserende og splittende poltikk, vil det nok bli mer vold i nære relasjoner enn med den vi kjenner fra den tradisjonelle norske modellen basert på vern av menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt, tillit, gjensidig respekt og inkludering. Vi trenger også en ny utenriks og / eller forsvarsminister som er mer fast i fisken.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Pengeillusjon, pengeslør og penger fra luften tilbake til luften.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 12 mai 2017. Sist oppdatert 2 august 2017.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Bakteppet

Gårsdagens dagsnytt 18 sending fra Bergen var så platt og overfladisk at det ikke lenkes til den her. Bergenseren, Ap-politikeren og professor Frank Henrik Aarebrot har nok greie på sammenlignende politikk, men liten greie på samsfunns- og privatøkonomi som han gjerne må for å forstå hvorfor media misliker denne regjeringen så sterkt. En annen bergenser Trine Eilertsen redaktør, journalist og politisk kommentator i Aftenposten gjorde ikke så mye annent enn å gjenta det Aarebrot hadde sagt om media og politiske partier. Fremskritsspartiet er smarte nok til å takke nei til å stille til debatter som kan være negativ for pariets oppslutning, særlig i et valgår. Vi kunne i samme slengen nevne en tredje bergenser, Ole Trop, som nå noen måneder før stortingsvalget intervjuer fredsforskeren Johan Galtung som gir et alibi til regjeringens sjarmoffensiv overfor Kina og ultraliberalisten og leder for den liberalistiske tankesmien Civita. Hennes forakt for vanlige mennesker skinner klart igjennom om du leter opp det intervjuet på NrK. Nok om Ole Torp, og hans valg av intervjubjekter som ikke ser ut til å være tilfeldig valgt i et valgår.

Begynnelsen av sendingen omhandlet politiske partier og media. En lite imponerende analyse av professoren og gudinnen fra Annonsebilaget som jeg ynder å kalle Aftenposten. DinNettAvis sender ikke ut falske nyheter. Det er ikke noe partiorgan, men når den blå-blå regjeringen driver den mest polariserende og ulikhetsskapende politikken jeg som pensjonist og samfunnsøkonom har opplevd i mitt 70 årige liv, får mine innlegg en brodd mot denne regjeringen. Det handler heller ikke om bergensere, men denne gang sier jeg rett ut det jeg tidligere har sagt privat. Erna Solberg er en beinhard kynisk politiker som driver en bevisst omvendt Robin Hood politikk, ikke minst fordi hun har banet vei for FrP til taburettene. Noen har kanskje ikke merket det, men som samfunnsøkonom gjennomskuer jeg frieriet til samboende og gifte pensjonister og nå til andre pensjonister.

Kjernen i 4 år med blå-blå politikk.

Den fremgår av neste artikkel. Så viktig er den, at jeg hadde tenkt at ingen nyhet skulle komme over den før stortingsvalget. Den skulle stå der øverst oppe, slik at flest mulig som kom inn på den lite kjente web avisen, DinNettAvis.no, kunne lese den. Ja, en smilende tilsynelatetende jovial og varm bergenser har nå vært statsminister i 4 år. Jeg er skuffet over at Bergen ikke hadde en bedre statsminister å fremby når byen først skulle få statsministeren. For bak den tilsynelatende varme fasaden skjuler det seg en kynisk og iskald person som med åpne øyne har sett hvordan de norske statsfinansene er svekket ved å gi milliarder i skattelette til de aller rikseste og som har prøvd å trylle ved å ta penger fra luften og dele ut i skatteletter med det mål å kjøpe stemmer ved å trekke på oljefondet. Jeg minnes avdøde professor i distribusjonsøkonomi ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Preben Munthes foredrag om pengepolitikk. Økonomer har treffende begreper som pengeslør og pengeillusjon. Professor Munthe brukte begrepet penger fra luften og penger tilbake til luften som jeg skal prøve å forklare nærmere i konteksten rundt det reviderte nasjonalbudsjettet (statsbudsjettet) og finansministerens omsorg for oss pensjonister og gründere. Enkelt forklart, kaster du ett kronestykke i tre identiske kar fylt med vann, hvor det på det ene står offentlige utgifter (for eksempel infrastrukturinvesteringer), ett skattelette til personer med lave inntekter (også kalt fattige) og ett tredje, skattelette til superrike (også kalt milliardærer), vil det kronestykket som kastes i det første karet gi størst ringvirkninger (les økonomisk vekst og arbeidsplasser). Det kronestykket som kastes i det tredje karet (til de superrike) vil gi minst ringvirkninger. Professor Aarebrot og Trine Eilertsen, vil dere motsi meg på dette? Da er det kanskje ikke rart at jeg synes dere har en overfladisk analyse (forklaring) på hvorfor media ikke gir den sittende regjeringen noen god karakter. Lafferkurven og dynamsik skattepolitikk har ingen empirisk støtte. De passer imidlertid som hånd i hanske med tillbudsside- og nyliberalisitsk økonomisk politikk som fører til polarisering og økte ulikheter.

Skattelettene øker ulikhetene i samfunnet.

Får du en skattelette på 1000 kroner i året eller skulle du være en samboende eller gift pensjonist og nå få 10 000 (5 000 per kapita) i skattlette per år, får du en illusjon av å ha blitt rikere. Men hva om vi får en knallrød (for det må den være om den fargen lenger fins i norsk politikk) regjerings som våger å reversere skattepolitikken til den blå-blå regjeringen? En lilla-grønn regjering med fokus på bøndene (de krever mye i år) våger vel ikke det. Men om (noe av) skatteletten reverseres, har de pengene noen politikere tok fra luften (les oljefondet) blitt sendt tilbake til luften (les statsfinansene) av noen andre politikere. De selvsamme politikerne har bevilget seg pensjoner som vanlige (inkludert FrP) folk kan se langt etter. I dag må man ha millionlønn og over for å kunne hale i land samme pensjon som en pensjonert stortingspolitiker. Hva om bruttopensjonen din blir stående urørt i 4 år, men nettopensjonen som følge av skatteletten øker med 1 % (av 250 000 = 2500) ett år? Sannelig gjør denne regjeringen noe for oss pensjonister konkluderer du gjerne. Siv greidde jaggu å kjøpe seg en ny venn. Men hva om prisene samtidig stiger med 1 1/2 prosent? Vet du hvordan jeg "tryller" for mindreårige barn? Jeg holder opp pekefingeren og legger en liten duk over. Så knytter jeg neven og trekker bort duken. Borte sier jeg. Hvor små barn tror du lar seg lure av dette trikset? Pengeillusjon kaller økonomer det når du kun ser på nominelle og ikke reelle størrelser. Det er langvarig (over årtier) realdisponibel inntekt etter skatt som avgjør hvilken kjøpekraft du har, med andre ord hvilken handlekurv du kan ta med deg fra butikken du handler i. Jeg gruer meg til hvor mye frukt og grønt den inneholder etter årets landbruksoppgjør. Heldigvis dyrker jeg mye av mine egne grønnsaker. Ikke alle pensjonister er så heldige at de er spreke nok til det eller har en hage som er stor nok til det. Det kan ta noen år før man ser det negative overhenget og etterslepet av denne politikken, særlig om noen våger å stake ut en mer bærekraftig langsiktig kurs for norsk økonomi der oljefondet betraktes som en evigvarende buffer og sikkerhet mot fremtidige økonomiske svingninger og kriser. De blir det erfaringsmessig noen av ettersom årene går.

Bruttopensjonen din har altså stått så godt som uendret i 4 år. Som nevnt hva om de blå-blås skattepolitikk reverseres? Da nytter det ikke at Siv går ut og forteller deg at de gjorde så mye for pensjonistene. Det hadde vært mye bedre om pensjonistene som andre grupper hadde fått brutto økning i pensjonen. Da hadde ikke pensjonen blitt hengende etter lønningene. Tenk deg at en representativ lønnsmottaker får 1 (forsiktig anslag) % brutto lønnsøkning per år i 4 år, med andre ord 4.06 % total over disse 4 årene. En representativ pensjonist får ingen brutto pensjonsøkning over de samme 4 årene. Om skattepolitikken reverseres, vil den representative lønnmottaker ha økt sin velferd (vi antar at der er positiv korrelasjon mellom lønn, pensjon og velferd) mens den representative pensjonisten har fått sin velferd svekket. Når pengene er sendt tilbake til luften, pengesløret trukket til side og pengeillusjonen er erstattet med den beinharde budsjettbetingelsen den representativ pensjonist opplever på sin daglige handletur, stiger det frem et landskap med to grupper mennesker, de som har fått varige skatteletter (også kalt sugerør inn i oljefondet) ingen ny regjering tør røre, og de hvis skattelette kan omgjøres med et pennestrøk, de FrP kaller vanlige folk inkludert vanlige pensjonister.

Det er et meget spennede prosjekt å foreta analytisk og empirisk (når data foreligger) analyse av nominell, reell og realdisponibel inntektsutvikling etter skatt for ulike typer lønnsmottakere og pensjonister i fireårsperioden til denne regjeringen. De langsiktige virkningene kan være mer interessante enn de korte og mellomlangsiktige. Har nominelle bruttoinntekter for ulike grupper av lønnsmottakere og pensjonister utviklet seg veldig ulikt? Hva om det skatteregimet som gjaldt før den blå-blå regjeringen begynte å styre landet gjeninnføres. Hvordan kommer da ulike grupper ut ett, to og ti år etter denne regjeringen under ulike rimelige forutsetninger om utviklingen i norsk økonomi og ulike skatteregimer? Min påstand og dermed hypotese som må testes er at den representative pensjonist har blitt hengende mye etter den representative lønnsmottaker i brutto inntektsutvikling. Særlig gjelder dette utviklingen i realdisponibel inntekt etter skatt om et tidligere skatteregime reetableres og det tappes langt mindre av oljefondet. Mer om dette i neste artikkel nedenfor. Nå er det noen milliardærer som sitter med sugerør (i form av varig senket skattenivå) inn i oljefondet som er en forpliktelse ("entitlement") det kan bli svært vanskelig for kommende regjeringer å fjerne. Jeg venter meg sterk lobbyvirksomhet og valgkampstøtte fra visse grupper frem til kommende stortingsvalg til høsten. Den virskomheten vil nok ikke bli minder om de blå-blå ikke blir gjenvalgt.

Eksemplet ovenfor er ikke satt på spissen. Det er snarere mildere enn den faktiske relative utviklingen mellom lønninger og pensjoner viser. Det er slik jeg som pensjonist har opplevd situasjonen med 4 år med blå-blått styre. Om jeg er en representativ pensjonist, bør være en studie for samfunnsøkonomer som kanskje kan gi en dypere forklaring på hvorfor denne blå-blå regjeringen er svært upopoulær i media som gjennomskuer byggingen av forskjells landet, enn den forklaringen som ble gitt av de to bergenserne i gårsdagens (11 mai 2017) dagsnytt 18 sending. Hvordan har velferden utviklet seg for ulike grupper med 4 år med blå-blått styre? Har noen foretatt en grundig analyse av det som kanskje kan gi et bedre svar på hvorfor de fire partiene sliter? Har det vært en iskald, kynisk villet politikk slik noen politikere fra andre partier mener uten å bruke så skarpe ord som de jeg bruker? Dette var ikke en hets mot bergensere eller media. Dette er ikke en Ap avis, selv om vi gir en lenke til Arbeiderpartiets kommentar til budsjettet. Vi får vel også lenke til regjeringens nettside for revidert statsbudsjett 2017 og finansministerens omsorg for oss pensjonister.

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. –Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Pensjonister skal ha en god inntekt å leve av sier dama som har svekket våre statsfinanser med flere hundre milliarder for å kjøpe stemmer ved å skjule realitetene bak ett blå-blått pengslør. Hvor lenge skal de ha denne gode inntekten å leve av? Blir det en varig heving av pensjonistenes levestandard, eller bare trylling bak pengesløret i valgåret for å skape en illusjon av at du som pensjonist har fått det så mye bedre? Hva med morgendagens generasjoner? Hva med deres pensjoner etter et fireårig blå-blått eksperiment? Omsider er det flere og flere som forstår at det ikke bare er FrP, men også KrF som kjøper stemmer ved å dele ut kontantstøtte og dermed trekke på barnas fremtidige pensjoner. Det smaker søtt i dag, men den sure svie kan komme med alderen. Stordabuen Knut Arild, prøver i god splitt og hersk strategi å ødelegge for en ny regjering der Ap og Sp inngår. Er den egentlige grunnen til at KrF ikke vil regjere sammen med Ap og Sv at de mest sannynlig vil skrote hele kontantstøtten? Er praten om verdispørsmål tåkeprat? Skjuler KrF sitt sanne ansikt med utenomsnakk, mens regjeringen og Venstre gjemmer seg bak et pengeslør der de tilsynelatende henter penger fra luften. Nå er det opp til Venstre å vise at gründerskatteletten ikke rammes av kritikken mot Lafferkurven og dynamisk skattepolitikk inspirert av eldgammelt tankegods fra liberalismen.

På sidelinjen jubler Venstre ("Høyre / FrP light") som i det dette skrives ligger stabilt under sperregrensen og appluderer regjeringens foreslåtte skatteinsentiv for gründere som har vært et av Venstres hjertebarn. Venstres og KrFs (som også syntes det var bra at presentasjonen ikke startet med et ultimatum som i fjor) støtte gjør at regjeringens forslag får flertall uavhengig av hva SV og Ap måtte mene. Etter oss komme syndfloden, eller en mer ansvarlig regjering som bremser utviklingen av ulikhets Norge og ikke kjøper stemmer ved å selge høns i regnvær. Mer om det i neste artikkel som fra en samfunnsøkonoms synspunkt er viktigere enn denne.

Høyres landsmøte 2017 Erna fortsetter de blå-blå trylleriene.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Høyres landsmøte er igang og som vanlig åpner den med klappesalve for budskapet som fremføres og som ikke stemmer med virkeligheten. Her er et treffende sitat som understreker at det ikke er overensstemmelse mellom fakta og kommunikasjonen som fremføres:

Tidligere i uka svarte Erna Solberg slik da NRK-journalist Bjørn Myklebust pekte på at hun ikke svarte på spørsmålet hans: «Det er fordi du ikke stiller spørsmål basert på det jeg sier».

OK. Her er et spørsmål basert på det du sier, Erna: Hvorfor bruker du en hel landsmøtetale på å ønske deg motsatt politikk av den du selv fører?

Det er ikke rart at den som skriver det spør om Høyre er et parti eller et kommunikasjonseksperiment? Er det en oppgave å undersøke det grundigere for de som driver sammenlignende journalistikk?

Erna Solberg starter valgkampen ved å fronte kampen mot ulikhet som en viktig sak for partiet og mener partiet har løsningene i kampen mot ulikhet. Noen lar seg alltid lure. De lever i samme boble som den som fremfører retorikken.

Abraham Lincoln | You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Mye tyder imidlertid på at flere og flere er i ferd med å vokne og forstå den dypereliggende grunnen til at denne regjeringen er så upopulær. De glatter ikke over ting ved å si at det skyldes regjeringsslitasje, men at den egentlige årsaken er at to kvinner prøver så godt de kan å rive ned den norske modellen godt hjulpet og støttet av Venstre og KrF. Erna, Siv, Trine og Knut Arild, hva blir historiens dom?

Vi er ikke bare opptatt av symptomene, men også årsakene til ulikhet, sa Solberg. Frekkhetens nådegave kaller noen det. Politisk teater vil andre kalle det. Jeg vil sammenligne det med en som prøver å trylle for folket ved å gjemme det som faktisk skjer bak et slør, kall det gjerne en flom av vel valgte verdiladede ord.

Noe av fakta kan du finne på skattetatens side som viser formuesskatten til stat og kommune for ulike år. Formuesskattesatsen til staten er for 2017 (2013 i parantes) 0,15 (0,4 %) for netoformuer på 1 480 000 (870 000 ) kr og over. Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. Så la oss si at du har en nettoformue på 100 milliarder i 2013 og i 2017. Da er din formuesskatt til staten redusert fra 400 millioner til 150 millioner, altså med 250 millioner kroner.

Til deg som leser dette, har du stemt på ett av de fire partiene som støtter denne regjeringen, er det historiens største "ran" av det norske folk som du selv har vært med å godta. Det gir et sugerør inn i oljefondet som på lang sikt kan være med å spise opp fondet om satsene ikke endres. Er det andre en Rødt som vil gå til valg på å endre dette og si at pengene skal betales tilbake med renter og rentes rente? At dette kan tappe fondet på sikt er vel ikke riktig? Nei vel, ta en titt på regnestykket i neste artikkel, der der er en fundmantal forskjell på det som skjer med en tallrekke om k=1 og k=1.00001. Frank Henrik Aarebrot og Trine Eilertsen, selv ikke Aftenposten, Høyres hovedorgan, hevder at dette skaper økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Det finner du fort ut ved å foreta søket: formuesskatten site:aftenposten.no. Men Høyre har en oppskrift på hvordan dette skal gjøres og Erna fortsetter å trylle for det norske folk med sin behagelige retorikk av velvalgte ord. Om hundre år er alt glemt og brent.

Trenger Norge en Emmanuel Macron som feier til side alt (lilla)blått? Den personen bør også ha en klar politikk på hvordan robot arbeid skal beskattes, ellers vil ulikhetene økes ytterligere. Trenger vi et eget robotregnskap og en egen robotskatt, ellers skal den bli en del av selskapsskatten? Selskapsskatten vil rødt (ihvertfall lyse), grønt, gult og blått senke, så det er antagelig ikke veien å gå. Vi trenger nok et eget robotregnskap og en egen robotskatt. Er det mulig å få en god konsensus på dette på det Stortinget som inntar salen med all makt etter valget i 2017? Der er ikke noe galt med dette. Snarere tvert imot, jo før man har en god politikk på (fremtidig) robot arbeide jo bedre. Hvis vi ikke er oppmerksomme og handler nå vil ulikhetene i Norge økes ytterligere, i favør av de som er de første som nyttiggjør seg robotarbeide. Utviklingen er i full gang.

En robot jobber like godt om den beskattes med 100 eller 0 prosent. Kampen om den satsen kan bli like hard og intens som kampen om formuesskattesatsen. Noen vil nok sette den til 0 prosent, mens andre vil sette den nærmere 100 prosent. Som samfunnsøkonom vil jeg finne den optimale robot skattesatsen. Om fanden vil at intet skal skje, så nedsetter han som kjent en komite. Så vær proaktiv og sett satsen til 50 % (marginal skattesats for noen lønnsmottakere) til man finner den optimale satsen. Vil noen politiske partier programfeste det?

En oppklaring på tampen.

Jeg har ingen ting mot bergensere. I militæret på Bardufoss fant jeg tonen best sammen med bergensere og jeg har god erfaring fra de årene jeg bodde og jobbet i den vakre byen. Jeg mener heller ikke at NrK formidler "fake news" med sin vinkling, men siden de har gått sammen om nettstedet faktisk.no kunne de kanskje invitert noen skarpere kniver i skuffen til denne dagsnytt 18 sendingen. Jeg lurer på om jeg skal be om et intervju med Ole Torp med sin pene bergensdialekt om hans syn på elite, vanlige mennesker og politikk. Utenomsnakk, javel, det får så være og det kan vel Ola og Kari leve med. Jeg mener faktisk det jeg skriver og prøver å holde meg til fakta slik jeg opplever dem på kroppen.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Velregissert politisk timing eller salg av høns i regnvær?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 17 februar 2017. Sist oppdatert 19 april 2017.

Burde den nye handlingsregelen vært satt til 2 prosent og ikke 3?

De som tok økonomisk gymnas på 1960 tallet vet hva en konvergent geometrisk rekke og en evigvarende obligsjon er. En evigvarende obligasjon skal som navnet tilsier vare evig, men det er i teorien og trenger ikke gjelde i parksis. Siden en evigvarende obligasjon amortiseres etter en konvergent geometrisk rekke, har den en enkel begrenset innløsningsverdi. Summen av tallene 1 + 2 + 3 + ... + n + ... stiger over alle grenser. Man trenger ikke ha videregående for å forstå det. Men at summen av tallene 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n + ... også stiger over alle grenser - divergerer - er kanskje ikke så lett å forstå. Enda vanskeligere blir det (** er potensieringsoperatoren dvs at (1/7)**2 = 1/49) å forstå at tallene 1 + (1/2)**2 + (1/3)**2 + ... + (1/n)**2 + ... konvergerer. Greier noen i FrP å regne ut summen? Ytterligere vanskelig blir det å forstå at 1 + (1/2)**k + (1/3)**k + ... + (1/n)**k + ... også konvergerer for k > 1. Siv Jensen, hva er svaret for k = 1? Kan man i Høyre svare på hvorfor den siste rekken konvergerer for k > 1? Med andre ord hvorfor konvergerer rekken for k = 1.00000001, mens den divergerer for k = 1, (svar på oppgaven som ble stilt til vår finasminister), som noen mener snakker med samme stemme som Sigbjørn Johnsen, bare litt grovere og mer uansvarlig vil noen mene.

Voksenopplæringen finansministeren har fått av embetsverket i det Kongelige Norske Finansdepartement ser ut til å ha virket. Nå tropper Siv opp sammen med Erna samme dag som sentralbanksjefen som lenge har ivret for å redusere handlingsregelen holder sin tale. Siv og Erna har nok fokusert mer på å lære seg markedsføring i et år med stortingsvalg enn å lære seg elementær finansmattematikk (til orientering har forfatteren av denne artikkelen utdannelse på Dr. Scientnivå i matematisk finans).

Regjeringen selger høns i regnvær!

Jeg er usikker på om det er et optimalt tidspunkt å selge sitt politiske budskap på, samme dag som sentralbanksjefen holder sin årstale. Det er valgår, statsfinansene er svekket av en regjering som har brukt mer oljepenger enn noen annen norsk regjering som også stadig fornekter tyngdekraften. En krone skattelette gir ringvirkninger om du kaster den i vannet, men en som brukes til å bygge ut landet gir større ringvirkninger om ikke økonomien opererer nær kapasitetsgrensen. Da ender politikken fort i et kinesisk teater, der man trekker for teppet og alle sloss mot alle. Til slutt løses fordelingskonflikten (i et demokratisk samfunn) med høyere inflasjon.

En død katt gjør som kjent et lite hopp om den slippes fra stor nok høyde. Er dette siste markedsføringsstunt fra en regjering som nå ser at de som kommer etter dem må ta regningen med å få statsfinansene tilbake på en bærekraftig bane? Hvor letturte er Ola og Kari om de ikke gjennoskuer dette politiske stuntet?

Kåre Willoch sa en gang i et intevju at hans parti ikke kunne gjøre som FrP og kjøpe stemmer ved å trekke på oljefondet. Når nå Erna og Siv selger høns i regnvær, har kanskje katten lagt seg til ro. Sp har imidlertid en annen strategi. De satser som kjent på en annen hest, nærdemokrati fremfor Brysselbyråkrati og partiet fosser frem i valgåret 2017.

Semantiske lenker.

Inkompetanse satt i system.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10 februar 2017.

Utkontrakteringen (outsourcing) av vårt nødnett.

Sjelden har vi hørt ordet in(kompetanse) nevnt så mange ganger som i dagens dagsnytt 18 og dagsrevy sending. I India har sikkert lavt betalte it-arbeidere hatt ansvar for deler av vårt nødnett. Dette virker enda mer inkompetent enn den pågående diskusjonen om vårt digitale grenseforsvar. Vi lever i den digitale tidsalder der man like gjerne kan drifte norske it systemer fra utlandet som fra Norge. Noe bør vi kanskje beholde hjemme eller ikke flagge ut.

Lytt til den interessante diskusjonen, ikke minst hvem som ikke ville møte til debatt. I den digitale tidsalder er visst utenlandske medieplattformer uten redaktøransvar av det som serveres oss viktigere enn vår statlige nyhetskanal. Den nye amerikanske presidenten driver sitt twitter dipolmati med å kvitre i tide og utide eller utveksle twitter meldinger ("trading tweets"). Den siste er "See you in court". Der er kanskje noen som bør frykte det utsagnet her i landet angående vår digitale sikkerhet.

Dette er så dumt at saken burde vært publisert på LeOgRør.no, men saken er så alvorlig at vi flagger saken her. Har vi ikke kompetanse her i landet til å flagge hjem hele nødnettet og flagge ut noen personer i visse etater og institusjoner? Hvorfor ikke flagge ut (populært kalt "outsource") driften av vårt forsvar til Nordkorea? Jeg er sikker på at de kan konkurrere på pris. Kan de konkurrere på kompetanse?

Semantiske lenker.

Advokat Gunnar-Martin Kjenner kaller Therese Johaug et offer på antidopingens alter

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10 februar - oppdatert 13 februar 2017.

Idioti satt i system.

Lytt til dagens dagsnytt 18 sending. Ta legen tilbaken. Han stoppet blødningen, dog med et stoff som hadde bol i navnet.

Noen kjenner kanskje til sommerfugleffekten. De som har dømt Therese Johaug kjenner den tydeligvis, for her skal vi nordmenn sannelig statuere et eksempel med en idrettsutøver som har smurt en sårsalve på leppene for å stanse blødning og en infeksjon som kunne ført til noe langt mer alvorlig om det ikke ble stanset. Teoretisk kunne det ført til Thereses død om infeksjonen og blødningen ikke ble stanset slik den ble med sårsalven.

Therese ikke la humla suse, men la sommerfuglens vinger slå til din fordel. Saksøk Antidoping Norge / Wada for NOK 100 millioner (i andre land kunne det blitt milliardkrav (som har blitt gitt i forbindelse med feilmedisinering og dødsfall)) for lover som blokkerer riktig medisinring foreskrevet av medisinsk spesialist, idrettslegen.

Saksøk de samme for NOK 50 millioner (anslått nåverdi) for ødelagt merkevare (mest sannsynlig for lavt), tilsammen et mildt krav på NOK 150 millioner.

Er det doping eller medisinering når medisinen viker slik den skal og ikke virker prestasjonsfremmende? Det er feilmedisinering å gi en medisin, i dette tilfellet sårsalve, som ikke virker. Mer om konsekvenser av feilmedisinering i de semantiske lenkene. Vi setter ikke saken mer på spissen enn de som mener det er doping å smøre en sårsalve på leppene som gir 13 nanogram av et forbudt stoff i kroppen når det skal 100 til 1000 ganger sterkere dose til for å virke prestasjonsfremmende.

Semantiske lenker.

Johaugsaken dag 2 sett gjennom mine briller her jeg sitter i den norske lekegrinda.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 26 januar 2017. Kan oppdateres.

Gjennom NrK filteret.

Her sitter jeg altså, en snart 70 år gammel norsk pensjonist og får servert saken gjennom NrK filteret. Gamle bilder kan vises fra den pinlige sendingen, der media har fått de bildene de trenger og begjærlig griper for å ødelegge merkevaren Therese Johaug. I dag sitter to kvinner og gjengir saken i dialog med hverandre. Hverken bilder eller lyd er tilgjengelig fra rettssalen.

Høyt å flyve og dypt og falle uten sikkerhetsnett.

Før klokken 10 har vi fått en grundig gjennomgang av hvilken bakgrunn idrettselegen Bendiksen har. Ellers er det lite nytt. Nrks forhåndsdømmende kommentator fra i går er borte, men kvinnen som leder kommentarene i dag greier heller ikke å la være og trekke sine subjektive konklusjoner.

Det er et høyt fall for en idrettslege med en så høy utdannelse og bakgrunn å sitte og forklare hvordan han kunne overse at sårsalven inneholdt anabole steorider.

Jeg spør, hvorfor benytter ikke NrK en jurist og en lege når en så viktig sak er i media? Kjenner de som kommenterer betinget sannsynlighet og betinget forventning? Det høye fallet er betinget av at rutiner og kontrollregimet ikke er gode nok. Hadde kontrollrutinene vært gode nok, hadde det ikke blitt noe fall for legen eller sak mot Johaug. Legen har også gjort sin jobb og stanset blødningen med en salve som innholdt et stoff med ordet bol i. I de små mengdene Johaug har fått i seg er det ikke prestasjonsfremmende.

Det er ikke lett å stikke hånda inn i det norske idretts vepsebolet. Dronninga kommer ingen i nærheten av. Såvel arbeidere som droner svirret rundt bolet og beskytter dronninga, som er mer utilnærmelig enn den engelske dronninga.

Endre kartet eller terrenget?

Når kartet ikke stemmer med terrenget, må man endre kartet. Johaug har ihvertfall bidratt til at rutiner og kontrollregime er endret, men man kan lure på hva som betyr mest for idrettsforbundet, antidoping arbeidet eller sponsoravtaler? Utøveren har fått en fire siders epost om markedsdager og sponsoravtaler med et avsnitt til slutt om antidoping. God dag, er ikke antidoping så viktig at dette sendes i egen epost med tydelig emnefelt og overskrift og så kort og fokusert som mulig?

Til orientering, så får jeg regelmessig blodtrykksmedisiner. For noen dage siden skulle jeg hente en ny dose. Som vanlig kontrollerte to formasøyter at alt er korrekt. Det var det faktisk ikke denne gangen. Farmasøyten som skulle dobbeltsjekke sa at jeg ikke skulle betale så mye som jeg gjorde. Jeg reagerte på at prisen på den første av disse fire nye pakken var steget, men sjekket ikke mer. Legen hadde gjort en feil og satt meg på hvit respet, mens jeg skal ha medisiner på blå resept. Prisen på blå resept er 38 % av prisen på hvit resept. Alemennleger gjør også feil. Min allmennlege må ha glemt å huke av for blå respet i dataprogrammet der medisinen registreres. Av fem personer, var det altså en som oppdaget at jeg skal ha medisiner som tas regelmessig på blå respt. Legen registrerte ikke medisinene riktig i datasystemet. Jeg kjøpte første dose på et annet apotek. De to som der godtok tablettene oppdaget ikke at jeg skulle ha medisinene på blå resept. Det gjorde heller ikke tredje farmasøyt på det apoteket jeg pleier å bruke, men en innvandrer, sannsynligvis med utdannelse fra utlandet oppdaget feilen. En person av fem oppdaget feilen! Besøk meg gjerne her jeg bor om du tviler på det jeg sier, så kan vi ta en prat med min allmennlege og de fire farmasøytene.

Nå venter vi på karaktervitnet Marit Bjørgen.

Karaktervitner får som regel lite å si. Dermed er utspørringen av og redegjørelsen til Marit Bjørgen mer å betrakte som kosmetikk. Kanskje greier Marit å bore seg litt nærmere dronninga i vepsebolet. Da kan støvet som eventuelt virvles opp bli et krydder som svir i øynene på noen og enhver.

Antidoping Norge (ADN) kjenner ikke sine egne rutiner.

Dommeren ber ADN om å bringe klarhet i dette i løpet dagen. Nå er det menn som refererer for oss. Den ene kan heller ikke dy seg fra å komme med sin subjektive oppfatning av hva som ikke taler til Therese Johaugs fordel. Han hevder at det ikke taler til Johaugs fordel om det viser seg at utøver har et eget ansvar for å sjekke om medisinen står på antidopingslisten. Det kan så være, men det taler vel til utøvers fordel at ADN ikke kjenner sine egne rutiner? ADNs advokat, Kiær, kjenner ikke rutinene. Skal man starte et felttog, bør man i det minste ha papirene i orden.

Kontrasingnering fra lege i Norge. Svenske regler innført.

Omsider innfører idrettsforbundet de nye reglene der man skal ha kontrasignering fra lege i Norge om medisiner kjøpes i utlandet. Det har svenskene hatt lenge. De norske skiskytterne skal visst ha et like sikkert regime uten at jeg kjenner detaljene i deres prosedyrer og rutiner.

I strakstiltakene kommer det også frem at det alltid skal være lege til stede på alle konkurranser. Det står også at Petter Olberg er blitt ny landslagslege. «Det er viktig nå at vi er svært nøye med alle våre medisinske rutiner. Vi har innført kontrasignering av lege i Norge ved kjøp av legemidler i utlandet. Det betyr at lege i Norge skal godkjenne kjøpet», leser Hjort.

Sikkerhetsnettet forbedres, men fortsatt, måneder etter at saken startet, kan man ikke svare klart på om man selv har ansvar for å sjekke om idrettslegen har gitt deg medisinen! Det klarer man ikke å svare klart på snart et halvt år etter at saken startet. Hjort vil gjerne ha på plass endringene i den siste utøverkontrakten før prosedyrene.

Ikke lest ny utøverkontrakt

Dommeren: Er det enighet mellom partene at det at det ikke er nok å spørre landslagslegen, ikke er omtalt i strakstiltakene?

Kiær: Jeg har ikke lest strakstiltakene, men i pressemeldingen er det ikke omtalt. Det står om kontrasignering av lege i Norge, men ikke om hva utøver skal gjøre.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener saken nå har snudd til fordel for Therese Johaug.
Nå er det helt klart dokumentert at det er uvanlig å foreta ytterligere sjekk etter at sjefslegen har gitt råd og nå har pendelen snudd betraktelig til Therese Johaugs fordel, sier Kjenner.

Nye regler og Ren Utøver.

Flere har kritisert idrettsforbundet for at de ikke har presset utøverne mer på at de har satt seg inn i de nye reglene. Kiær starter etter lunsj først med å dokumentere den nye versjonen av Ren Utøver:

«Som utøver er du ansvarlig for at legemidler du inntar ikke er i strid med dopingreglementet». Han leser videre at det står hvordan man kan sjekke dette, uavhengig av om man er i Norge eller i utlandet.

«Du må kjenne til og følge gjeldende antidopingregler. Du må selv ta ansvar for det du inntar, hovedregelen er at du selv er ansvarlig for det som er i kroppen din». Kiær påpeker at reglene har vært gjeldende lenge.

Berører ikke spesifikk plikt.

Advokat Hjort spør om det fremgår at man i alle tilfeller har plikt til å gjøre ytterligere undersøkelser etter at man har fått forsikringer av landslagslege? Kiær svarer:

Det spørsmålet er ikke berørt, for dette programmet retter seg ikke bare mot toppidrettsutøvere.

Videre får vi vite at den nye signeringsprotokollen er et tiltak for å minimere risiko for deg og din lege, der du som siste instans er ansvarlig for det som kommer i din kropp. Det kalles det objektive ansvaret. Det betyr at en utøver kan bli dømt uavhengig av skyld sier Hjort. Videre fortsetter han at det ikke er noen konkrete retningslinjer. Endringene viser en påpekning av ansvaret, men viser ingen konkrete retningslinjer, sier Hjort. Advokaten mener altså at det fortsatt ikke er spesifisert hva utøver skal gjøre for å ha tatt det ansvaret utøveren har for hva som kommer i kroppen.

Uenige om tolkning

Kiær viser til signeringsprotokoll ved utskriving av medisiner og dokumenterer den. Der står det at alle medisiner skal sjekkes av lege og utøver i henhold til WADAs dopingliste. Det samsvarer med Bjørgens forklaring om at utøvere nå selv må sjekke medisinen, sier Kiær. Advokat Hjort svarer kontant.

Det er Niels Kiærs tolkning.

Klart for prosedyrer

Dommer Sølberg fortsetter - Spørsmålet ligger i når man har oppfylt sin plikt for undersøkelser. I Italia, på det tidspunktet, og alle omstendigheter tatt i betraktning, har Therese Johaug gjort det hun skal gjøre for å forsikre seg om at dette medikamentet kan brukes uten ytterligere undersøkelser enn å spørre landslagslegen? Det er spørsmålet. Partene kommer vel her til ulikt svar.

Minste felles multiplum sett gjennom en lekmanns briller.

Therese Johaug har smurt en bakteriedrepende krem på blødende lepper etter solforbrenning. Hun prøvde to andre kremer som ikke stanset blødningen. Det er dokumentert at de 13 nanogrammene hun har fått i seg per milliliter ikke er prestasjonsfremmende. Kremen ble smurt på leppene under trening i Italia måneder før skisesongen startet. På spørsmål til sin lege om kremen inneholdt forbudte stoffer svarte legen nei. Therese Johaug har stolt på sin lege slik Marit Bjørgen bekrefter at hun også ville gjort. Det kom frem at ADN ikke kjenner sine egne rutiner og kunne ikke der og da svare på om utøver har plikt til å sjekke etter å ha rådført seg med sin lege. Therese Johaug har allerde vært utestengt siden oktober 2016.

Det har vist seg at idrettsforbundets rutiner ikke har vært gode nok, og de har blitt endret som følge av denne saken.

Til slutt noen spørsmål, er det doping når man benytter en sårsalve som ender på bol om det ikke er pretasjonsfremmende? Er det doping når det stopper blødningen på såre lepper som kunne ført til en mer alvorlig infeksjon om den ikke ble stoppet? Med andre ord, hva er hensikten med å bruke en sårsalve? Er bivirkningene viktigere, når spesialister sier at sårsalven ikke er prestasjonsfremmende?

Semantiske lenker.

Prosessen mot Therese Johaug, ugler i mosen eller Kafka II?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 25 januar 2017. Kan oppdateres.

Ansvarsforholdene.

Legen tok konsekvensen av sin feil og gikk. Personer i ledelsen i skiforbundet som vel har ansvar for kontrollregimet har hele tiden skjøvet ansvaret nedover, noe vi ikke liker i dette landet i andre sammenhenger. Hvorfor sitter ikke noen av de som har ansvaret for kontrollregimet på tiltalebenken? Hvordan kunne dette skje? Skal ikke ledelsen i skiforbundet med sterk fokus på at norske utøvere skal være de reneste i verden, stadig sjekke kontrollrutinene. Skal ikke ledelsen stadig sjekke og resjekke og undersøke hvilke kontrollregimer andre land og andre idrettsgrener har? Er ikke dette et eksempel på det man i andre sammenhenger kaller et bevegelig mål?

Man bør dobbelt- og trippelsjekke at det ikke skjer en menneskelig feil. Kontrollregimet etter Johaugsaken er endret. Det er Johaugs oppgave å gå på ski og ikke ofres på det "rene" norske dopingregimets alter for å forbedre kontrollregimer. Dette kunne neppe skjedd hos de svenske langrennsløperne eller hos de norske skiskyterne siden de har et strengere kontrollregime. Der blir ikke leger sendt ut på bygda på egenhånd for å kjøpe medisiner og man dobbel- og trippelsjekker de medisinene man bruker. Busser til titalls millioner har man råd til, men ikke et ordentlig kontrollregime for å ikke havne i saker som dette. Det er minutter til Therese Johaug skal i tiltaleboksen.

Så langt, et kvarter ute i grillingen, ikke noe nytt for forfatteren av denne artikkelen, bortsett fra at Johaugs leppe var svart og det randt blod fra såret på leppene. Kunne det ført til en alvorligere infeksjon om blødningen ikke ble stoppet og bakteriene drept? Legen hadde der og da, i Italia, ikke noen annen medisin å tilby såvidt forfatteren av denne artikkelen vet.

Prestasjonsfremmende?

Dommeren spør om en konsentrasjon på 13 nanogram per milliliter er høy. Jeg vil si at dette er en relativt lav konsentrasjon sammenlignet med for eksempel konsentrasjoner vi ser etter oralt inntak eller etter injeksjon sier spesialisten. Da ville konsentrasjonen vært fra 100 til 1000 ganger høyere.

Nei, tvilsomt og det skjedde ikke i eller like før konkurranse så prestasjonfremmende i vinterens konkurranser var det neppe. Da måtte preparatet ha virkelig langtidsvirkning. Astmamedisin er lovlig, men ikke i for store mengder. For mye av lovlig astmamedisin er prestasjonsfremmende og skal ikke brukes i konkurranser. Samme dose astmamedisin vil sikkert ha ulik virkning på en liten kvinne og en stor mann. Dermed må man skaffe seg meget fine individuelt tilpassede apparater som viser hvor mye astmamedisin en utøver kan ta. Skal måleenheten være nano-, milli- eller centiliter? Dette må på plass snarest mulig før flere lider samme skjebne som Martin Johnsrud Sundby. Jeg unnskylder ikke ham for å ha tatt for mye astmamedisin, men jeg har sett hvor utenfor han kan være i tåkete fuktig vær. Går man først med den ideelle fordring, er det eneste logiske å forby utøvere som er avhengige av astmamedisiner. Man kan også droppe konkurransen om man mener at noen svært kvalifiserte ikke kan delta på grunn av forholdene. Man kan selvsagt også ta skiidretten inn i store innendørshaller slik man har gjort med skøyter. Da blir det ingen fremtidig folkefest i Holmenkollen og man vil ha kontroll på inneklima og slippe å utestenge noen utøvere. I dag er det imidlertid så mye tåke i rettsalen at det norske folk må beskyttes mot å følge denne saken i reell tid.

Storm i vannglass.

Thomas Wassberg: ”Det är en storm i ett vattenglas”. Ja Thomas Wassberg, det er ikke storm, men orkan i et vannglass. Johaug er ikke kriminell og har ikke brutt norsk lov. I rettssaken nevnes det at der har vært en kortslutning hos antidoping Norge. Idretten har sine regler. Hvor mye skal man straffes for å ha smurt en krem på leppene for å lege dem?

Gult kort til utøveren. Straffen står ikke i stil med forseelsen.

Johaug har såvel objektivt som subjektivt ansvar for de medisinene hun tar og den maten hun spiser. Denne sårsalven som inneholdt anabole steroider du og jeg kunne kjøpt uten resept på apotek i italia, der merkingen heller ikke holder, for å hindre at såret og leppen ble leget, over noen dager lenge før sesongen startet burde endt med at utøver fikk et gult kort, en skarp advarsel. Det er en avsporing å diskutere merkingen fikk vi vite i dagens høring. Det er saken uvedkommende. To gule kort gir rødt i noen idretter. Johaug gis mer enn et rødt kort. Johaug er på tiltalebenken i en norsk rettssak. Har hun ikke allerede fått lang nok straff?

Et tankeeksperiment.

La oss spinne på det dommeren spurte om et sår på kneet. Nå er ikke sår på leppene nok til at man ikke kan gå på ski, men la oss følge opp dommers spørsmål. I disse antibiotika resistente bakteriers tid, kan man foreta følgende tankeeksperiment. La oss anta at en utøver fikk en infeksjon som bare kunne helbredes med medisiner som inneholder anabole steroider. Utøverens liv står med andre ord i fare. Skulle en skiutøver behandles annerledes enn vanlige borgere og forbys behandlingen? Med andre ord skulle man ofre utøverens liv, eller skulle vedkommende kunne ta denne medisinen? Skulle utøver kunne trene med rester av denne medisinen og anabole steroider i kroppen? Jeg mener utøver måtte kunne trene, men selvsagt ikke konkurrere med rester av medisinen i kroppen om den er prestasjonsfremmende? Skulle utøver kunne konkurrere om restene av medisinen ikke er prestasjonsfremmende!

Hvorfor henge seg i bagateller når det er så mange trær?

Ibsen sier at man ikke skal gå med den ideelle fordring til de beste. Storm i vannglass sier Thomas Wassberg. Hvor prestasjonfremmende er dette i konkurranser noen måneder senere? La det være klart, forfatteren av denne korte artikkelen er mot prestasjonsfremmende dopingmidler. Jeg er ikke mot fokusert og sundt kosthold. Jeg er overbevist om at riktig kosthold kunne forbedre prestasjonen mer enn denne leppepomaden. Jeg spiser for eksempel vannmelon for å rense nyrene og løvetann for å rense leveren. Derme skjærer jeg ned planter. Andre får felle trærne, de sakene der utøver får en klart prestasjonfremmende effekt av å ta forbudte stoffer. For mye astmamedisin forbedrer visst prestasjonene. Der må kontrollregimet på plass snarest mulig så vi slipper flere Sundby saker.

Dårlig smak i munnen og fakta i saken.

Det gir meget dårlig smak i munnen å drikke avsilt vann med løvetann. Jeg blir ikke kvitt den bitre smaken i munnen uten å tilsette sitron, raspet ingefær og kokosa sukker. Overraskende høye verdier via en sårsalve? Overraskende høye verdier i forholdt til hva, i forhold til andre leppekremer eller ...? Alt er som kjent relativt. Ugler i mosen, urent mel i posen eller Kafka II? Vi venter spent på morgendagens fortsettelse. Hvor kompetent eller innkompetent er den tidligere landslagslegen? Hvem er ansvarlig når kontrollrutinene er mangelfulle? Hvem er ansvarlige når andre land og andre norske idrettsgrener med betydelig mindre midler har bedre rutiner? Hvem er ansvarlige når legen svikter?

Det gir også dårlig smak i munnen at NrKs kommentator sitter der som en bedreviter og sier med ganske stor sikkerhet hva straffen (skal) bli(r). Det er ikke den fjerde statsmakts rolle å dømme! Kanskje NrKs kommentator lever i samme boble som skiforbundet i "verdens beste anti doping land", med kontrollrutiner som ikke tåler dagens lys. Finnes der ikke et norsk anti-anti doping regime som kan overprøves av jursiter? Hvilken juridisk rett har idrettsutøvere? Kan man tillate at idretten og anti doping Norge opptrer som en stat i staten? Kan det tillates når rutiner og ledelse ikke holder mål? Idrettsutøver i alle land foren dere og gi jussen tilbake til idretten. Svenskene mener saken mot Therese og Martin går på Norges omdømme og kredibilitet som skinasjon. Det er langt mer alvorlig. Therese har en sivil advokat og dersom dette blir som en sivil sak for deg og meg, hadde vel saken for lengst vært henlagt. Der er nok noen som sitter musestille i båten som heller burde sittet på tiltalebenken i en rettssal. De som er ansvarlige for kontrollrutiner og kontrollregimer slipper med noen spørsmål fra NrKs og andre journalister.

I morgen starter dagen med forklaringen til legen som har tatt saken som en mann, innrømmet sin feil og tatt sin hatt og gått. Hvorfor reagerte ikke legen på at navnet på kremen endte på bol? Therese og andre idrettsutøvere, stol ikke på en enslig lege. En enslig svale gir som kjent ingen sommer. Vi venter spent på det som kommer. Kommer det noe nytt eller er denne tragikommedien snart slutt?

Semantiske lenker.

Debatten 19-01-2017. La Mahad være og send tilbake til et sikkert land de som kom inn over Storskog.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 19 januar 2017.

Helt enig med Leo som hadde løyet for å overleve.

Listhaug, nå er det sannelig på tide at du stopper med å svekke de norske statsfinansene og sende regningen til de norske skattebetalerne. Sannelig ikke rart at jeg som enslig pensjonist nesten har samme utbetaling som for snart 4 år siden.

Semantiske lenker.

Vi er en plattform. Nei, dere er et medie selskap.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 18 januar 2017. Sist oppdatert 30 juni 2017.

NrK er på plattformen og Dagbladet åpner for klikksvindel | Oppdatert 28 april 2017

Hva er falske nyheter, hva er manipulerte nyheter? Den gang jeg startet min Facebook konto for mange år siden, snakket man om at Facebook, det var farlig. Før den tid var det farlig å være på internet. Pc'en kunne infiseres av virus og det som verre var. I dag er det vel få som ikke er på internett daglig og mange har en Facebook konto. Nå er det så vanlig og være på Fcebook, at Nrk åpenbart har akseptert denne plattformen og insett at de må være der menneskene er. Dagens dagsnytt 18 sending sendes også på Facebook og de får inn spørsmål via Facebook.

Videre er ett av innslagene i dagsnytt 18 at Dagbladet i vel ett år har hatt provisjons basert publisering av innhold. Noen personer betales for antall klikk deres artikkel genererer. Er dette manipulert innhold om Dagbladet ikke har så gode algoritmer at kun unike reelle ærlige klikk genereres? Hva om venner klikker på artikkelen? Hva om man betaler noen lavt betalte utlendinger for å klikke på artikkelen? Hva man programmerer en klikk-bot? Hva om man selv klikker via en utenlandsk eller norsk proxy server? Hva oma man går fra internett kafe til internet kafe og klikker? Hva om man går fra Pc til Pc på et bibliotek og klikker? Hva om man lager falske profiler og klikker? Vi tviler sterkt på at Dagbladet greier å filtrere ut alle falske klikk. Det er vel mer realt å betale for innhold de mener er skrevet av en autoritet på området og ikke la mer eller mindre suspekte algoritmer bestemme om en artikkel er populær eller ikke. Klikk svindel kan gå hånd i hånd med manipulert innhold og falske nyheter.

Ikke særlig tillitsvekkende for en av de tre partnerne bak nettstedet [faktisk.no] som du kan lese mer om nedenfor.

Høyreklikk på bildet og sjekk. Er det godt nok? | Oppdatert 24 april 2017

NrK legger seg flat.

Eg såg bilda av kofferten, og då eg blåste det opp, såg eg at det var mange euro. Det er jo berre å høgreklikke på bildet og sjå etter liknande bilde på Google. Då dukka det opp fleire eksempel.

Gjør ikke journalister en grundiger sjekk enn å høyreklikke på bildet i Google? Det er mange bilder Google ikke finner. Vi bør forvente at de som starter faktisk.no sammen men Dagbladet og Vg bør gjøre en grundigere jobb enn bare å høyreklikke med bildesøk i Google.

Et godt eksempel på hvordan Norges mest sensurglade modertorer og administratorer er i aksjon. Har aldri møtt maken til den sensureringen Moss Avis bedriver. Kan minne meg om land vi ikke vil sammenligne oss med. Slik manipuleres nyheter og innlegg. Dette tålte ikke Moss Avis:

I Haugesund er (var??) kommunen mye verre. Der henger de opp nett over søppelplassen for å fange måke og kråkefugler. Den gang jeg bodde i Haugesund hekket både sildemåke, gråmåke og fiskemåke like i nærheten. Haugesund har tre fiskemåker i sitt byvåpen og kommunen burde skamme seg eller anmeldes for miljøkriminalitet?? Jeg har ikke hørt noen smell så langt, men kan vi gå å plukke opp død fisk som flyter opp etter sprengingen om det da er fisk igjen i området?
Samt kopi av dette innlegget jeg sendte til Haugesunds Avis:

Jeg har på grunn av min tidligere erfaring (debatten om inflasjon på 70 tallet - jeg skrev hovdeoppgave om inflasjon til sosialøkonomisk embetseksamen som ble godkjent av Nobeprisvinner Trygve Haavelmo

http://www.kjellbleivik.com/pdf/AcademicThisis.pdf

med Haugesunds Avis (papirutgaven) boikottet avisen.

Nå vet jeg ikke hvor høyt det er under taket i avisen i 2017, men gir noen fra Haugesunds kommune anledning til å kommentere dette

http://www.moss-avis.no/nyheter/forsvaret/bastoy/forsvaret-advarer-det-kan-komme-rystelser-og-hoye-dronn/s/5-67-415994#/responses/29050735

slik at falske påstander og nyheter ikke spres på nettet.

Samme dag.
Skulle gjerne ha sett deg ansikt til ansikt å Kjell. Ta en kaffe og snakke om politikk. ;

Kristian Østli Kristiansen Styremedlem. Liberalistene Østfold er han moderator, eller forstår han ikke at jeg ikke har tid til å diskutere politikk med ham? Så nå beveger ultra liberalistene seg altså ut fra [diskusjon.no] til norske aviser? Se også Hvorfor jeg er liberalist av Lars Jøran Nordberg lederen i Oppland Liberalistene hvis innlegg ble diskutert til han gav seg.

Løgn, falske nyheter, inkompetanse eller uvitenhet | Oppdatert 23 april 2017

Ja, hvem skal sjekke faktasjekkerne (jfr neste avnitt)? Vi vet selv hvor katastrofalt det kan være om en værstasjon for (hooby)fiskere langs kysten melder liten kuling, men faktisk blir det (sterk) storm. Det er ikke nyheter, men en prognose innvender du. Ok, men nyheter er rapportert historie, selv om de ble publisert for et minutt siden. Da må noen sjekke historien og prognosene. På kveldsnyhetene, 18 april hadde NrK et innslag fra Østfold om at nå får bonden i Østfold det han ber om, varmere vær. I det dette skrives, er temperaturen i solveggen utenfor leiligheten min på Jeløya 10 grader klokken 12. Min sønn sier på telefon 11/2 time senere at nå snør det i Bergen. Jeg har ikke sjekket nattetemperaturen som kan være det avgjørende for om man skal så eller plante ut planter. Det er ikke bra om hobbydyrkere får (deler av) sin avling ødelagt. Langt verre er det om en bonde må så på nytt. Det ville ikke vært vanskelig for vår statlige Tv kanal og sjekket på nettsteder som Storm og Yr, som viste et annet bilde, før de utbasunerte at nå kommer varmen.

Mer alvorlig er det når jeg for tre dager siden i et kurs om kompostering i regi av kommunen og en profesjonell privat aktør får vite av kursleder at den ideelle pH verdien i jorden for planter er 8 og oppover. Jeg vet ikke om noen norske planter som trives i eller tåler en så kalkholdig jord. Det går like godt an å drepe planter med overgjødsling som med overkalking. Når jeg spør mine barn og barnebarn om pH verdier vet de lite og ingen ting. Helene, som er lærer visste mest og mer enn kurselderen, men etter min vurdering ikke nok som naturfaglærer.

Det er ikke løgn når man påstår noe man ikke vet er feil. Det er falske nyheter (prognoser) om man påstår at nå kommer varmen i et område av landet og så viser en grundigere sjekk at det ikke stemmer. Det burde ikke være uvitenhet når vår største Tv stasjon går ut med dette. Det er inkompetanse når en kursleder om kompostering uttaler seg om pH og planter noe vedkommende tydeligvis ikke hadde greie på. Jeg hadde lest såpass om pH at jeg tenkte mitt. Heldigvis satt det en kjemiker i salen som korrigerte kurselderen. Kurslederen la seg imidlertid ikke flat og sa at man burde høre på kjemikeren. Noen som gikk fra kurset kunne fortsatt leve i den villfarelse at man kjøper seg en pH-måler som man tester jorden med, og finner ut at den sandholdige jorden har en nøytral pH på 7 som er øvre grense for det de fleste planter trives i. Hjelpes meg vil noen konkludere, pH'en der jeg har tenkt å sette Rhondodendrumen eller den dyre (600 kroner) amerikanske blåbærplanten jeg kjøpte på årets hagemesse på Lillestrøm er jo altfor lav. Uten å sjekke mer om hvilken pH som er optimal for de to plantene, reiser vedkommende opp på et plantesenter og kjøper noen sekker dyr kalk som pøses på jorda. Etter en tid har pH'en i jorda steget til 9 og begge planter avgår en stille død. Det er forresten vanskeliger å forsure en overkalket jord enn å kalke en for sur jord.

Mer om værprognoser og pH i artikkelen Det er april og jorden er vel snart bekvem??

Oppdatert 21 mars 2017 om nettstedet faktisk.no og samarbeidet mellom NrK, Dagbladet og Vg

Så er Faktisk lansert. Det ble ikke fakta.no som allerede var opptatt.

Vi eier Sannhetsdepartementet.no, så nå er der en konkurrent fra tre nye bukken bruser, NrK, Dagbladet og Vg (rangert etter seriøsitet og kredibilitet). Det har vi jo erfart tidligere, så det tar vi med knusende ro. Vi får ikke håpe at tjenesten ender som en konkurrent til LeOgRør.no. «Faktisk» er pressens totale fallitt skriver informasjonsleder i Frp, Kristian Larsson (se lenke i den semantiske lenkesamlingen på slutten av artikkelen). Vi vil ikke ta så hardt i. Det er vel snarere et stunt for å holde på de tre mediehusenes oligopollignende stilling. Skulle vi våge oss å kalle dem «de norske medieoligarker»? Tusenvis av bloggere, sosiale medieplattformer og sosiale nettverk - det er hardt å være norsk rikskringkaster og avis i disse dager.

Oligopolet er i ferd med å sprekke. Ikke minst i Johaug saken som vi har skrevet om nedenfor, opplevde forfatteren av denne artikkelen å bli sensurert i kommentarfeltet på NrK ytring. Ikke bare en, men flere av mine kommentarer ble redigert eller slettet. Jeg skrev seriøst om subjektivt og objektivt ansvar som jeg har en del greie på fra forsikring. Jeg gav også negative kommentarer til noen av de mest populære innleggene (med flest posistive stemmer) som den NrK moderatoren som overvåket saken åpenbart ikke likte. Og nå skal de samarbeide med Vg som rører til det meste. Det hadde kanskje vært på sin plass om de tre mediehusene (for et slikt hus har vel NrK redusert seg selv til med denne saken) anskaffet seg nettstedet rotogrør.no som jeg anbefalte den tidligere justisministeren å anskaffe etter hans reklamestunt om politiet?

Det er ikke lenge til første april, men dette hadde jeg ikke ventet meg vel 10 dager før. Får vi fleip eller fakta? Jeg vet faktisk ikke. Nettstedet ordhjelp.com har som formål å hjelpe med ordspill som for eksempel kryssord.

Hjelp i Wordfeud, Scrabble og andre ordspill

Ordhjelp.com er en gratis tjeneste for å finne ord når vi spiller Wordfeud, Scrabble og andre ordspill på norsk bokmål. Noen mener dette kan være litt juks, men vi karakteriserer det som en side hvor man kan finne tips og inspirasjon. Juks er det i alle fall ikke hvis du for eksempel løser kryssord. Da er alle hjelpemiddel tillatt.

Nettstedet skriver om faktisk at det er et et adjektiv på 7 bokstaver som blir godkjent i ordspill. Så vet vi det. Blir det godkjent som avis eller bevis eller er det et nytt vaskemiddel? Fakta er vel at det også kan brukes i markedsføring.

I den senere tid har vi jo sett at NrK i debatten om falske nyheter reklamerer for høyrevridde nettsteder som ikke får noen gratis reklame fra oss i form av en lenke Norge [idag.no], [dokument.no] samt [rights.no]. Det er ikke NrK som er blitt mer høyrevridd ved å inngå samarbeide med Vg? Det kan kanskje sammenlignes med at Venstre og Krf støtter en regjering der FrP er med?

Vi kunne skrevet mer om dette på Sannhetsdepartementet.no, men den kritiske leser forstår nok å lese mellom linjene og oppfatte hva vi mener. Når saften tilsettes vann, blir den sterkere eller svakere? Det er vel Dagbaldet og Vg som oppnår mest med dette samarbeidet? Hvem skal forresten faktasjekke faktisk? Er det mulig å få pressestøtte til å ansette noen kritiske journalister i Sannhetsdepartementet.no? Vi gidder ikke søke, da svaret av erfaring er gitt på forhånd.

Faktisk.no kan jo begynne med å faktasjekke artiklene på Sannhetsdepartementet.no! Anbefalt forhåndstudie er Haavelmoteoremet. NrK, dere kan få hjelp av sosialøkonomen Ragnar Auglænd.

Vi fikk i dagens nyheter vite at faktisk.no også vil sjekke seg selv, med andre ord så innrømmer de tre bukkene bruse at de selv vil passe havresekken. Da kan vi vel vente at det gjøres når de trenger mer fokus på en sak, eller når de av en eller annden grunn vil tåkelegge en sak. Det anerkjente amerikanske tidsskriftet, The economist, skrev for en tid siden i en artikkel med overskriften Look, a distraction! Trump’s tweets:

When America’s president tweets, the first question to ask is: what is he trying to distract attention from?

Det spørsmålet må kritiske nordmenn spørre seg om hvorfor dette samarbeidet inngås og dernest når de kritiserer seg selv. Forresten, var det ikke forman Mao som i Kina (uten sammenligning for øvrig) satte selvkritikk i system?

Mark Zuckerberg er død | ikke en aprilspøk.

Falske nyheter og falsum har det vært nok av opp gjennom tidene. Det bese kjente, før den digitale tidsalder, for forfatteren av denne artikkelen er Sions Vises Protokoller. Du finner dem på det nasjonalsosialistiske (NS) nettstedet ved søket [Sions Vises Protokoller site:solkorset.org]. Dette falsumet har blitt brukt og misbrukt av mange, endog av forskere. Nedenfor, har vi en lengre artikkel om det Donald Trump mener er et falsum, det han på Twitter kaller

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!
Mark Zuckerberg er som kjent grunnlegger av Facebook. Der kan man lese at hans visjon er Making the world more open and connected og et av et av hans favoritt sitater (som jeg deler med ham) er Albert Einsteins Make things as simple as possible but no simpler." Faren er er at ting kan gjøres for åpne eller enkle. EU har beskyldt Facebook for å spre falske nyheter i stort omfang som ikke avkreftes. Den siste er at Mark Zuckerberg er blitt offer for en av de mange døds spøkene eller falsum som verser blant annet på Facebook.

Mark Zuckerberg er den siste celebriteten som blir offer for en døds spøk.

Vi er en plattform og ikke et medie selskap svarer Zuckerberg når noen beskylder Facebook for å spre falske nyheter. Nå florerer spøken selvsagt også på Facebook.

News of business man Mark Zuckerberg’s death spread quickly earlier this week causing concern among fans across the world. However the January 2017 report has now been confirmed as a complete hoax and just the latest in a string of fake celebrity death reports. Thankfully, Facebook's founder is alive and well.
Den påtroppende amerikanske presidenten er storbruker av en annen kjent sosial medieplattform, Twitter. Det er nytt at en påtroppende president er stobruker av sosiale medie nettsteder. Twitter er også en plattform som ikke redigeres av menesker. Både Facebook og Twitter kan benytte programvare eller roboter til å redigere innhold, bilder og video. Et godt kjent eksempel fra 2016 er det kjente bildet av en naken kvinne som løper i redsel fra amerikanernes napalmbomber i Vietnam. Den saken ble publisert på vårt humor nettsted, LeOgRør, da vi straks forstod at bildet og dermed saken ble blokkert av en robot.

Roboter er sten dumme i den forstand at de gjør akkurat det de blir bedt om. Dersom en robot er programmert til å blokkere (artikler med) bilder av nakne mennesker, så gjør roboten akkurat det. Derfor er det viktig å kjenne de begrensninger det sosiale nettverket du opererer på har.

Trump har på sett og vis med sin utstrakte bruk av mikrobloggen Twitter, tatt en posisjon over de tradisjonelle avisene og mediehusene. Dette er, siden det er utradisjonelt og utenfor boksen sterkt kritisert av ulike mediekanaler. Tradisjonelle aviser mister også litt av kontrollen og Trump har gått i strupen på de fleste, for eksempel Cnn, New York Times og Washington Post. Han er i godt selskap med libertarianere som mener at de store nyhetskanalene er Washingtons forlengede arm og i lommen på den politiske eliten. Vil journalister, store medieselskaper og aviser etter den digitale revolusjon med tusenvis av sosiale nettverk, millioner av bloggere og mer eller mindre uavhengige plattformer noen gang få den makt de hadde før den digitale tidsalder? Nettsteder med administratorer og moderatorer med et ego som er omvendt proporsjonalt med deres kunnskaper mister for sitt publikum når de blir for manipuilerende. Trump har nok et stor ego, men han snakker også rett fra leveren. Kankje er han minste felles multiplum og i sum et produkt av nettets demoktrati eller anarki om man foretrekker det ordet. Han kan ha brukt sosiale medier enda mer effektivt, målrettet og fokusert enn Obama (No drama ) gjorde.

Nyhetsformidling, plattformer, programvare og AI (kunstig intelligens) programmerte roboter forbedres stadig. Det er ikke lett for Ola å Kari å avgjøre om en sak, et bilde eller en video er manipulert, direkte falskt eller løgn når en psykologiprofessor ble forelsket i en chat bot, han trodde var en kvinne. Som alltid gjelder det hvilke briller man ser en sak gjennom. Økonomer har et begrep, multikolinearitet som kort forklart betyr at man får bekreftet det man på forhånd visste. De fleste mennesker lever i en boble og har problemer med å se nyhetene fra en annen side. Dersom du er en liberalist, libertarianer eller anarkist vil dine forventninger til den påtroppende amerikanske presidenten være andre enn om du er en fagforeningsleder eller en liberal norsk sosialdemokrat.

Hvordan sjekke om en sak er falsk?

Første bud er selvsagt å sjekke, dobbelt og trippelsjekke nyheter. Der finnes også nettsteder som (viser hvordan du skal) sjekke(r) nyheter. Her er noen:

Du kan jo sjekke hvor flink du er til å avsløre om et bilde er manipulert på nettstedet fakeaphoto. Tok du testen? Var det lett å avsløre om et bilde var manipulert? Jobber du med bilder på nettet, kjenner du sikkert til at du i en nettleser som Google chrome kan høyreklikke på bildet og lete opp kopier på nettet. Google chrome har et eget innstikk som gjør at bildet kan sjekkes i flere søkemotorer samtidig.

Internasjonale Tv stasjoner og aviser skiller seg fra andre medie nettsteder ved at de ofte har en profesjonell stab. At den er profesjonell betyr ikke at den er objektiv, men som regel er det bra og få nyhetene fra ulike synspunkter. For eksempel, kan nyhetene fra nøytrale Sverige og NATO landet Norge ha en ulik vinkling på viktige politiske begivenheter. Forfatteren av denne artikkelen har adgang til Gets standard Tv pakke med noen faste og andre valgfrie Tv stasjoner, tilsammen 40 stasjoner. Det er gjort med noen tastetrykk å skifte fra NrK til svensk og dansk Tv. For eksempel er det svært interessant å følge skisendinger på svensk tv og håndball sendinger på dansk tv. Da får man en mye bredre bakgrunn og analyse. Det er også gjort med tastetrykk å skifte fra de amerikanske Tv stasjonene Cnn, CNBC, Bloomberg til de britiske, BBC og Sky news til fransk og tysk Tv. Blant de valgfrie kanalene abonnerer jeg også på CGTN (China Global Television Network, Al Jazeera English etc.) Dermed kan jeg fort sjekke viktige nyheter med noen klikk med fjernkontrollen. Har du en parabolatenne, kan du få gratis adgang til langt flere kanaler om du vet hvordan.

I dag, under dagsrevyen, sendes sporten klokken 19.40, med en linje nederst nede på skjermen om at den senegalesiske hæren har rykket inn i Gambia hvor den sittende presidententen ikke vil trekke seg etter å ha tapt valget. Cnn har ingen informasjon, men dekker den amerikanske presidentinnsettelsen. France 24 med engelsk tale, har dekket saken i 5 minutter allerede. Der opplyses det også at sosiale media nettsteder (plattformer?) skriver om hva som foregår. Nabolandene til Gambia har sagt at de vil rykke inn å hente presidenten om han ikke vil gå frivillig. Dette burde være en viktigere sak for NrK enn sporten, avbrutt av "breaking news". Kommentatorene på France 24 sier at dette i verste fall kan destabilisere hele Vest-Afrika. Det er gått 10 minutter og saken diskuteres fortsatt. God dekning av den franske Tv stasjonen! Klikker man på Watch Live kan man også se sendingen på nettet. Når saken omsider dekkes på Cnn, over en halv time etter at France Tv 24 dekket den, er dekningen god. "Clearly dramatic" sier Cnns Christiane Amanpour til talsmannen for den nye presidenten i Gambia. Hadde det vært en amerikansk terroraksjon, hadde den nok blitt dekket utover hele kvelden i reell tid. Ikke god nok informasjon (for ikke å si underholdning) for norske og amerikanske Tv seere til at saken får større oppmerksomhet? Der 40 minutter senere kom det omsider en desktop notification med "pushid=breaking-news" fra Washingtonpost om saken.

Mange stasjoner sender også Tv over ip og da kan man se Tv på nettet. Russisk Tv, Rt er ikke tilgjengelig hos Get, men deres nettsted, Rt er på samme måte som CGTN tilgjengelig på nettet. wwiTv har oversikt over de fleste Tv stasjonene, for eksempel de russiske mens OnlineNewsPapers har en oversikt over digitale (nett) aviser. Det kan være lurt å sjekke politiske nyheter på slike nettsteder. USA og England er eksempler på stater med et toparti system, men der er flere alternativer som er ukjent for mange. For eksempel finnes der et grønt alternativ i USA samt det mer kjente Libertarian party (hvis lenke [www.lp.org] som regel er brutt fra min Ip).

Libertarianerne er uenige med demokratene og republikanerne når de gjelder synet på Donald Trump. De har et mye mer positivt syn på ham slik jeg ser det. Du finner nok av eksempler på det ved å søke på uttrykk som Donald Trump libertarian såvel i en søkemotor som på et video delings nettverk. Generelt finner du mer om dette partiet ved å søke på libertarian party samt libertarianism og lignende. Når det gjelder utenrikspolitikk er de ofte svært uenige med Washington, det vil si den sittende presidenten om han er demokrat eller republikaner. Dermed blir det interessant å se hvilket syn de har og etter hvert danner seg om Trumps utenrikspolitikk som i det dette skrives, en dag før den amerikanske presidenten innsettes, er svært konfronterende overfor Kina. Akkurat når dette skrives lytter jeg til CGTN om Trumps Afrika politikk. Så langt har han ikke sagt mye om Afrika, men CGTN mener at han må stole på folk rundt seg og dermed kan det bli kontinuitet i forholdet til Afrika. Proteksjonisme kan selvsagt skade såvel verdenshandelen og verdensøkonomien og dermed også Afrika. Den brasilienske sentralbanksjefen sa for eksempel i går til Cnn at de ikke var så redde for de direkte virkningene på brasiliensk økonomi av Trumps politikk, ettersom Brasil har en relativ lukket økonomi. Han var mer redd for de indirekte virkningene via virkninger på den globale økonomien.

Libertarianerne er ofte duer i utenrikspolitikken og svært skeptiske til USAs, noen ganger konfronterende utenrikspolitikk. Blant annet har jeg lyttet til libertarianere som har sagt ting som at USA ikke er omgitt av russiske og kinesiske krigsskip i Den Mexicanske Golfen. De kan også si at Europa er en amerikansk nikkedukke og "okkupert" av USA. Mange vil mene at USA har tatt seg selv til rette i Midtøsten, Russland har gjort det samme i Ukraina og Georgia og Kina gjør det samme i Sør Kina havet når de bygger kunstige øyer i omstridte havområder. Vi burde hatt en sterkere allianse mellom små stater i en mer og mer polariserende verden med verdens største supermakt og andre land som har ambisjoner om å bli det samme. Libertarianere kan si at Kina bare har 1/10 av USAs militærbudsjett, men det øker som det russiske kraftig. I Norge kjenner vi uttrykk som "all makt i denne sal". Vi skulle hatt en lignende global forsamling. I Fn er det sikkerhetsrådet som bestemmer i konflikter og kriger og Fn er ofte handlingslammet.

Uansett kan det være greitt å korrigere det synet man får på den politikk som utøves i Washington av de to minoritespartiene, de grønne og libertarianere. Det er som kjent av sine egne man skal ha det. Nordmenn og ikke minst norske politikere, er ofte mer amerikanske enn noen amerikanere. Tro ikke alt hva du hører, si ikke alt hva du vet, da sparer du som kjent mange bører på sinn og samvittighet. Det er også sagt at ingen kjenner seg selv så dårlig som en selv, det er for eksempel kanskje ikke opp til deg selv å avgjøre om du er rasist, muslim- eller jødehater.

Kan "a Swiss Army Knife" løse globale konflikter?

I det dette skrives, lytter jeg til en historie på CGTN der man spør om A Swiss Army knife kan benyttes til å løse internasjonale konflikter. Det er litt uklart for forfatteren av denne artikkelen hva kineserne mener med det. Som ekte 68'er har jeg jo lest MAOs lille røde. MAO mente blant annet at min fiendes fiende er min venn.

Dersom man med "A swiss Army Knife" som løsning på konflikter mener et alternativ til dagens Fn, kan det lyde fornuftig om det forbedrer Fn og gjør Fn mer handlekraftig, for eksempel i krig, når krig truer og i andre konflikter. For eksempel kunne man i Fn etablere ulike kontrollkomiteer og høringer som på det norske stortinget eller et sikkerthetsråd av små stater som har makt til å omstøte eller korrigere beslutninger fattet av Sikkerhetsrådet med stor S.

"The only thing that did not lie was mathemamtics, simply because it could not".

Semantiske lenker.

Det å kritisere Norges politikk, kan ikke være det samme som å akseptere Russlands politikk.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 13 Januar 2017.

Ny bok av dama som lå høygravid på sofaen og svarte journalister på spørsmål om konflikter i fjerne land.

Nå har Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit skrevet en bok om den snart seks år gamle krigen i Syria med tittelen Syria En stor krig i en liten verden

Hvem kjemper egentlig om hva, og på vegne av hvem? Syria-krigen handler om motsetninger mellom Assad-regimet og opposisjonen, og strid mellom IS og omverdenen. Men Syria-krigen tar også opp i seg konfliktlinjer mellom Russland og NATO, mellom Israel og naboland, mellom etniske grupper, mellom islamister og sekulære, mellom Midtøsten-regionens stormakter, og mellom ulike islamske retninger.

Det burde være grunn nok til å holde fingrene langt unna vepsebolet. Norge er på kant med folkeretten med sin Syria-politikk sa hun i dagens dagsnytt 18 sending. Hun mener at det var den samme folkeretten Russland brøt når de okkuperte Krim. Dermed er det også en beretning om hvorfor krigen i Syria er mye nærmere oss enn vi helst skulle ønske.

Tango for to eller ville Steinfeldt tråkket henne på tærne?

Jeg er usikker på om Hellestveits sammenligning mellom det Russland gjorde i Ukraina og Norge var med på i Syria vil holde. Jeg har lenge vært enig med henne i at Russland stod på folkerettens side i Syria, men ikke i Ukraina. Det hevdes at to gale ting ikke gjør en rett. Det mener hun nok heller ikke, men hun kan bidra til et tvilsomt alibi om hun mener at det Norge og andre land gjorde i Syria, kunne brukes til å legitimere det Russland gjorde i Ukraina. Det er vel også brudd på folkeretten å gå til krig mot folk som vil styrte en diktator.

Med pågående krig i Syria, terror som kommer stadig nærmere, og en nærmest endeløs strøm av flyktninger kan vi fort få inntrykk av at verden nå er blitt verre enn noen gang tidligere. Men stemmer det?

Nei, sier Hellestveit, med den tyngden som bare inngående kunnskap gir. Så trekker hun pusten dypt og slipper løs ordmitraljøsen på et skarrende bergensvis som kun Hans-Wilhelm Steinfeld i godt slag kan matche.

NrK, bring inn Hans-Wilhelm Steinfeld og la han kommentere boka neste gang Syria er på dagsorden. Jeg har sett dem danse i utakt tidligere. Er dansen mer samstemt denne gangen? Det er kanskje ikke bare russerne som er glad for at Obamas presidentperiode er ute. Obama greidde ikke å kvitte seg helt med de to krigene han arvet og han kan beskyldes for å ha startet bruken av ubemannede droner i større omfang enn nødvendig. Droner som kan ha drept like mange sivile som russernes og Assds bomber i Aleppo. Noen og enhver bør gå i seg selv for å evaluere vår politikk i ulike kriger og konflikter. Personlig har jeg ment at et lite land som Norge, bør utnytte det handlingsrommet som ligger i humanitær hjelp og megling og ikke blande seg direkte inn i konflikter i ulike vepsebol verden over. Jeg er helt enig med forskeren i at et lite land som Norge er helt avhengig av at folkeretten respekteres.

Vi har også merket oss at FrPs Ulf Lehrstein nå finner det opportunt å mene at vi også bør bedre vårt forhold til Russland. Forfatteren av denne arikkelen mener at det kunne kommet tidligere, særlig før den blå-blå regjeringen slapp 10 000 flyktninger over grensne fra et sikkert land ved Svartskog. Vår holdning til det Russland gjorde og gjør i Ukraina og Georgia bør være urokkelig. Det er ikke lett for et lite land som Norge, når vår største allierte er i ferd med å legge seg ut med de fleste land i verden, samtidig som vår store nabo i øst tar seg til rette langs sin lange grense, der en del er felles med Norge. Sematiske lenker også i neste artikkel, særlig en av de siste fra Oslo dagblad.

Semantiske lenker.

En snøball som vil smelte før den når bunnen eller vokse seg større?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 11 Januar. Oppdatert 13 Januar 2017.

Cnn - Russerne hacket den amerikanske valgkampen med det formål å skade Hillary Cliton.

En time før President Obama gir sin avskjedstale (som dekkes i morgendagens Urix på NrK) i Chicago, har Cnn "breaking news" som ruller og går om at russerne hacket seg inn i den amerikanske valgkampen med det formål å skade Hillary Clinton. Kilden er en engelskamann som jobbet for MI6 som fikk nyheten fra russere som hevder å ha kompromitternede nyheter om såvel Trump som Clinton, men bare nyhetene om Clinton ble publisert for å skade henne.

I Cnn sendingen hevdes det også at Trumps valkampapparat, via mellommenn og surrogater, hadde gjensidig kommunikasjon og informasjonsutveksling med Kreml. Med andre ord, det Ibsen ville kalt en delikat affære. Det er vel lite sannsynlig at denne historien vil ekspoldere som noen kommentatorer mener. Mest sannsynlig vil snøballen ha smeltet før den når bunnen av bakken eller vil vi ta feil nok en gang?

Som å hoppe etter Wirkola?

Ikke alle her i landet, i USA eller andre land er enige i at Nobel fredspris vinner president Barak Obama, har vært en god president. Forfatteren av denne artikkelen er samfunnsøkonom og mener at ettertiden vil vise at Obama var rett president til rett tid og fikk amerikansk økonomi tilbake på sporet. Vil den spore av nok en gang eller kan vi vente turbokapitalisme og bobleøkonomi? Trump mangler ihvertfall ikke selvtillit når han påståt at han vil bli den største jobb produsent Gud noen gang har skapt. Muren mot Mexico som han fortsatt sier vil bygges, kan jo bli et stort keynesiansk eksperiment, selv om han mener at mexikanerne fortsatt skal betale for muren. Nobel pris winner Robert Shiller er bekymret for Trumps økonomiske politikk. Robert J. Shiller skrev sammen med George A. Akerlof boken Animal spirit som dreier seg om hvordan psykologi driver økonomi, og hvorfor det er viktig for global kapitalisme. Vi har skrevet om dette på et annet nettsted i vårt minin nettverk, under overskriften Irrasjonelt overmot - alltid aktuelt i tider med høyt vurderte markedspriser!

Sentralbanksjef Janet Yellen, sa nylig at den amerikanske økonomien nå gjør det ganske bra ("quite well") og at den ikke står ovenfor noen store kortsiktige hindringer. FED tjenestemenn advarer om at Donald Trump kan bety en økonomisk løft for økonomien, men neppe et langvarig.

Federal Reserve officials cautioned on Thursday that the fiscal and tax plans sketched out by the incoming Trump administration could trade a short-term economic boost for longer-run inflation and debt problems they might have to counteract.
De mente det dilemmaet FED nå står overfor er en situasjon der det hvite hus og Kongressen kan prøve for mye for fort.

Vil neste president lande på kulen eller ... ?

Idet dette skrives, sender Cnn musikk og minner amerikanerne på George Washingtons budskap om at det som forener amerikanerne er viktigere enn det som skiller dem. Trump er som vanlig tidelig ute med å kommentere historien på sin Twitterkonto og skriver:

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!

I følge Cnn klokken 05.07 norsk tid, vil Trump holde en pressekonferanse i morgen, 11.52 timer fra nå. Forhåpentligvis vil den pressekonferansen gi en indikasjon på forskjellen mellom det å styre og det å drive valgkamp med mye valgflesk som må tas med en klype salt. Historien for de som ikke følger sendingene direkte på Cnn, er gjengitt på Cnns og andre nettsteder.

Semantiske lenker.

Grenseløs naivitet eller digitalt grenseforsvar?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 7 Januar 2017.

Bakgrunn.

Vi lever i 2017, i den digitale tidsalder under den IV industrielle revolusjon og i applikasjons og robotøkonomien. Private selskaper som Google og Microsoft vet mer om deg enn de fleste statlige myndigheter og de har roboter som jobber for seg med elektronisk hastighet. De og andre giganter vil gjerne ha definisjonsmakt, sette dagens agenda og opptre som selvoppnevnt politi. Markedsføring av ulik type dominerer mer og mer den informasjonen som du finner på nettet. Noen ganger er det åpenbart hva som er reklame og hva som er organisk innhold. Andre ganger er det ikke så åpenbart. Store selskaper er raske til å si om du manipulerer innhold på nettet, men er de bedre selv?

Stater sliter med å bevise at disse selskapene driver manipulering. EU har ikke bare beskylt Google for å manipulere sine søkeresultater, men nylig var det en historie om at Facebook sprer falske nyheter i enormt omfang som ikke avsannes. Facebook og andre mediehus har ikke som aviser en redaksjon som godkjenner og redigerer det som sendes ut. I Sverige er det opprettet et eget nettsted som driver med å avsløre falske og manipulerte nyheter og lignende nettsteder dukker stadig opp. I NrK dagsnytt 18 i gårsdagens sending om digitalt grenseforsvar (47.50 ute i sendingen) ble et norsk nettsted, filternyheter.no (ingen lenke da vi vet for lite om dette nettstedet) som opererer i samme rom nevnt tidligere (35.15 ute) i sendingen der temaet var dødsstraff for blasfemi blant muslimer. Den debatten dreide seg om ekstremisme, terror og forsvar mot dette så fysisk og digitalt forsvar er en del av samme sak.

Skal kryptering bestemme hva som (ikke) skjer?

Kommunikasjon og informasjon kan sendes kryptert. Et av argumentene mot digitalt grenseforsvar er at man ikke greier å knekke den krypterte informasjonen og kommunikasjonen. Om det er svært vanskelig, er det ikke helt umulig å knekke krypteringen. Men at noe er vanskelig er ikke nok til at man kutter det ut. Man snakker om informasjon som kan være maskert på de mest utspekulerte måter, for eksempel i en streamet NetFlix film eller i en videofil som du laster ned. De fleste som er aktive på nettet, kjenner Tor prosjektet som gir anonymitet på nettet og beskytter privatlivet ditt. I Tor, kan man forsvare seg mot nettverksovervåking og trafikkanalyse ved å skjule sin identitet bak en eller flere proxy servere. Tor er ikke bare for kriminelle (som sikkert stenges ute om de blir avslørt - Tor er antagelig ikke den proxy serveren kriminelle foretrekker), men også for personer som av ulike årsaker må skjule sin identitet. Det meste som kan brukes til noe nyttig, kan også misbrukes. Slik kommunikasjon kan også knekkes om man har mistanke om at noe kriminelt foregår. Det er bare verre. Det at et bitmønster skjules i en film, i et PDF dokument eller en anne fil, gjør også at man må være obs på dette. Man ser at det er noe der og noen ganger kan man i det minste finne ut hvor dette noe kommer fra. Noen ganger greier man endog å dekryptere eller tolke innholdet.

Valgkampen i USA, hva er mulig?

Der har lenge versert rykter om at russerne har forsøkt å hacke seg inn på amerikanske servere for å levere informasjon til Wikileaks for å påvirke valget i USA. Antagelig ville resultatet blitt det samme uansett hacking eller ikke, men den siste artikkelen om dette fra Washington Post kan tyde på at det faktisk skjedde. Påstandene og indisiene som fremføres i artikkelen er ganske skremmende. Et fysisk synlig forsvar trenger vi. Den gang der ikke eksisterte ubåter, trengte man ikke et anti ubåtforsvar, nå finnes de og man har et anti ubåt forsvar. I dag er det ikke utenlandske agenter som lusker rundt våre forsvarsanlegg og utenfor bedrifter for å stjele bedriftshemmeligheter som er hovedproblemet. I 2017 kan slik spionasje og tyveri av ulik informasjon hackes via en server langt utenfor våre grenser. Angrepet kommer derimot via fiberkabler som passerer våre grenser. Vi kan aldri knekke og tolke all den informasjon som hentes inn via kabler som passerer grensene eller som sendes elektronisk gjennom luften via satelitter. Brevduenes og de hemmelige agenters tid er historie. Selv de mest utspekulerte historier fra ulike James Bond filmer, er histoire og det man før trodde ikke var mulig er i dag mulig. Ubemannede spionfly og satelitter som svever over landet i stor høyde er gårsdagens teknologi.

I dag kan man sende en mini for ikke å si innsektlignende nano drone med kamera for å ta detaljbilder som man før kun kunne ta om man var til stede på området man var interessert i å fotografere. Det meste av vår internett trafikk passerer i kabler via grensen til Sverige, England og Danmark. De har sikkert nok med sitt eget digitale forsvar, så vi kan ikke stole på at de hjelper oss fullt ut. Et samarbeide på tvers av landegrensene er dog viktig, men på samme måte som vi har et fysisk forsvar, må vi også ha et eForsvar. Et digitalt grenseforsvar er en naturlig del av det uten at de som støtter det blir kalt for kommunister som vil tilbake til DDR lignende tilstander. Dersom du i dag, 7 januar 2017 søker på digitalt grenseforsvar, får du en rekke treff hvor noen av de viktigste er listet opp i lenkene nedenfor.

All makt i denne sal. Politi, eTjeneste, eSikkerhet.

Det fysiske forsvaret er forsvarsministerens ansvar. Det samme gjelder et digitalt (grense)forsvar. Forsvarsministeren er politisk valgt og ansvarlig overfor Stortinget som er den lovgivende makt. Folket, ved Stortinget må ha det siste ordet også når det gjelder eForsvar og etjenester. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Det har det siste ordet og må avgjøre hva som er politiets og forsvarets ansvar og hvilken myndighet og handlingsrom de ulike instanser skal ha og hva som kan tillates. Dette er like lite kommunisme og DDR som det er ultra liberalisme og anarki der man ikke vil ha noen grenser og et digitalt grenseforsvar derfor bare reduseres til en ide.

Semantiske lenker.

Bilen en større og styggere ulv enn ulven?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 5 Januar 2017.

Økonomisk vekst til hvilken pris

Kjøp og les gjerne boken Økonomisk vekst til hvilken pris av samfunnsøkonomen E. J. Mishan. Den boken har noen provoserende kapitler om bilen og hvilken stilling den har i et moderne samfunn.

I kveldsnytt samme dag som debatten 21.30 raser på Nrk 1 om regjeringens omgjøring av Stortingets (folkeflertallets) vedtak om felling av ulv, fortelles det om hvor mange liv som går tapt i trafikken. Det hevdes at man ikke skal sette ting opp mot hverandre, men noen ganger skulle man ønsket at debatten var delt i to, først bilen og så ulven. Nå skjedde det i omvendt rekkefølge og ikke alle som fikk med seg debatten 21.30 fikk med seg kveldsnytt som startet like etterpå. Klokken 23.19.25 fikk man et innslag fra Rogaland som har mest trafikkofre. Ganske tankevekkende når man ser hva vi tillater av bilen og billister. Om denne regjeringen, kan man si at den freder såvel ulven som bilen. Forfatteren av denne artikkelen er jeger, men jeg hadde ikke blitt med på ulvejakt untatt i nødverge.

Skulle vi ha flere bilfri soner og bomringer?

Vi har bilfrie soner og gågater, men skulle vi ha flere og flere bomringer som begrenser bilkjøringen? Bør bensin og diselavgiften som også begrenser bilkjøringen også heves mer? Det burde ikke være problmere med å gi fradrag for dem som trenger bil og traktor i næring.

Kan ulven sammenlignes med en vill stor hund, er det vel berettiget å sammenligen bilen med tyrannosaurus rex. Det påstås at ulv som ikke er redd mennesker bør tas ut. Har den ikke den naturlige redsel for mennesker, lyser en varsellampe mener noen, deriblant forskeren som deltok i debatten. Som alltid har man rett til å ha sine egne meninger, men ikke egne (subjektive) fakta.

Jeg har sett en dobberman pincher som fløy rett i ansiktet på en kvinne som ble bitt stygt nær øyet. Noen dager senere var den skutt. Så kanskje bør man i vinter ta ut de ulvene som tilsynelatende uten å ense mennesker i dens nærhet, tasser rundt gårdstun og steder der barn leker. Personlig ville ikke jeg gamblet med mine barns og barnebarns liv om disse er en potensiell fare for mennesker. Hva mener naturvernere som har småbarn? Til slutt er det umulig å ha store inngjærede områder eller andre hinder for ulven der den blir for nærgående? Jeg har også hørt at de som holder lamaer sammen med sauene unngår ulveangrep. Søk på lama ulv og du får mange interessante treff. Dermed kan man vel sammenligne lamaen med trafikkpolitiet uten at jeg er den største tilhenger av enda mer politi. Hva sier den nye justisministeren? Et sted går grensen for antall trafikkpoliti langs veiene og for ulv i norsk natur.

Dersom du er usikker på hva fykt er, etter at du har lyttet til de to sendingene på Nrk og lest denne artikkelen, så skal du ta deg en tur bort til speilet. Det eneste som ikke lyver er mattematikk, simpelthen fordi den ikke kan om man har regnet riktig. Der svevde mye statistikk og tall i luften i dag som jeg ikke er sikker på når de gjelder ulv. Drepte og skadde i trafikken har et sikrere faktagrunnlag og tallmateriale. Så om man skal la tvilen komme tiltalte til gode, bør man kanskje nøye seg med å skyte de ulvene som er blitt mest like mennesket, nemlig ganske nærgående og innpåslitne. Det er enda noen måneder til høstjakta, så da hardner vel frontene ytterligere til. Hverken jegeren eller jeg har mer rett på elgen enn ulven. Forskjellen på meg, jegeren og ulven er at jeg må betale for elgkjøtt. For noen jegere er det hobby og for andre næring. Uff da, det skulle ikke jeg som er småviltjeger sagt, så dermed vil noen mene at jeg (som noen politikere) er en ulv i fåreklær. Ta gjerne på deg ulvebriller når du leser denne artikkelen første gang. Deretter kan du lese den om igjen med egne kjørebriller. Jeg har på grunn av synet egne skreddersydde med en grå innfatning. Sjakkbrettet er som regel sort og hvitt, men virkeligheten ofte et sted imellom, nemlig grå(bein?). Og kamelonen skifter farge etter omgivelsene.

Ulven har ingen stemmerett, men det har du og jeg.

Mini Nettverk / Hjem / Topp /