Et resulat er et resultat og en bortforklaring er en bortforklaring

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 24 mars 2021.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Debatten 23-03-2021 | Et blekt Sp og den vanlige enigheten mellom Høyre og Eu Ap.

Norge har ingen selvstendig politikk når det gjelder å skaffe livsviktige vaksiner fra private firmaer og heller ingen egen produksjon. Vårt samarbeide med EU er nødvendig og viktig for å få nok vaksiner hevder helseministern. Mange skulle være vaksinert til Påske. Det er en uke til Påske, jeg er 73 år, bor i Viken og er i risikogruppen på grunn av feil blodtype og høyt blodtrykk. Jeg har ikke hørt et pip hverken fra helsemyndigheter eller min fastlege som kjenner min situasjon. Pratehøyre med Linda Hofstad Helleland er vel kjent. Dette pratehøyre og utredningshøyre blir større og større. Nå gjelder det i høyeste grad den politianmeldte statsminister og helseministeren.

Jeg har gått i tog mot norsk medlemsskap i Eu to ganger og lar meg ikke lure av helseministerens og Støres skremsler om at Eu veien er eneste løsning. Det har og vil alltid være standard strategi i debatten om (norsk medlemsskap i) Eu. Ineffektiviteten og byråkratiet i Eu rammer Norge, Eus husmann som står med lua i handa og takker og bukker for det vi får fra Eu.

Spørretimen på Stortinget 24-03-2021 | Bortforklaing og prat.

Det er ikke tilgjengelige vaksiner fra Israel eller Russland hevder statsministeren? Men kunne det vært tilgjengelige vaksiner om vi ikke var et lydrike underlagt EØS avtalen og EUs regler? Hvor aktive har denne regjeringen vært i å skaffe til veie vaksine utenom avtalen med EU? Det har åpenbart lykkes for noen land å få vaksine til egne borger. Vårt forhold til EU og EØS avtalen bør defiinitivt drøftes og utredes når vi er ute av denne pandemien.

Dette skal vi komme tilbake med et svar på ser ut til å være standardretorikk. Denne historiefortellinge er litt spesiell sier Statsministeren på svar fra Svs Lysbakken om støttetiltakene. Jeg skønner godt at statsministeren vil ha denne form for historieskrivning sier Lysbakken. Faktum er at regjeringen konsekvent har handlet for sent når det gjelder støtte til næringslivet og permitterte svarer han. Tiden vil vise hva som kommer i historiebøkene. Klikk på de semantiske lenkene og vurder selv.

Jeg er veldig stolt av Hordfast sier statsministeren. Hordfast er greit nok, men jeg spurte om jernbanen på Østlandet svarte Aps representant. Typisk bortforklaring. Et resultat er et resultat. Vi får ikke den jernbanen vi var lovt. Det jeg forbinder med denne regjeringens jernbanesatsing er at de brukte over en kvart milliard på å endre navent på NsB til Vy. Fy!!

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Reproduksjonstallet mer kritisk enn R tallet og torsken lider i indre Oslofjord.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 11 mars 2021.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Havets bulldoser feier torsken ut av Olsofjorden.

Min avdøde onkle, småbonde og fisker nord for Haugesund var rasende sint på trålerne som han mente sopte havet rent for såvel småfisk som storfisk. Småfisken ble liggende midt i trålen og ble klemt ihjel av den større fisken. Når trålerne forlot feltet, fløt havet av småfisk som var spylt over bord. Vi leser og hører også om bunntrål som ødelegger sårbare korallrev i Atlanterhavet. Småfisken som flyter på havet ser de som er der det skjer, men de ødelagte korallrevene ser bare forskerne som få hører på i tider der konspirasjonsteoriene florerer.

Jeg mener det ble skrevet om trålerne som havets bulldoser allerede i Kampen om havet. Tråling burde forbys inntil det kan bevises at det ikke ødelegger bestand og miljø der det tråles. De beviskravene må være strenge. Det er fellesskapets ressurser som beskattes og noen ganger ødelegges. Hvilken grunnrente betales for å maksimere kortsiktig profitt?

Fertilitetsraten blant norske kvinner har falt til katastrofale 1.48.

Men trenger ikke ha befolkningslære på UIO for å forstå at det gjør at den norske befolkning går mot kollaps om ikke noe drastisk gjøres. Et midlertidig tiltak er å hente nok kvinner i fødedyktig alder fra ulike flyktningeleire eller familier med flest mulig kvinner. Løsningen er enkel og åpenbar på kort sikt. På langt sikt, må kvinner stimuleres økonomisk for å føre slekten videre.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Norsk Eu politikk krever liv.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 28 Februar 2021. Oppdatert 2 mars 2021.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Høyre ordføreren i Molde er på krigsstien og politiserer koronapandemien.

Angrepet på Raymond Johansen i dagsrevyen kunne vel ikke kommet fra et annet fylke enn tidligere Møre og Romsdal, nærmere bestemt Molde. I går kunne han forteller oss hvor dårlig ledelse byrådet i Oslo har vist i denne pandemien. Det sier en ordfører fra et parti som vil har oss mer klistrert opp til Eu enn noe annet norsk parti. Andre politiske partier, ikke minst Senterpartiet er mistenkelig tause i denne saken. Faktum er et Norge ikke har en selvstendig politikk overfor globale helseforetak på tilsvarende måte som Israel og England. Våre vaksinekvoter går gjennom EU og i dagsrevyen har vi nå fått høre at forsyningene nesten har stoppet opp. Hvor er EU skeptiske LO og Sp som ikke vil ha Sv i regjering? Før valget 2021 begynner de å så splittelse om hvilken regjering landet skal ha om det blir rødgrønt regjeringsflertall. Vil Sp egentlig regjere sammen med Frp som partiet blir mer og mer likt? Er det ikke bare å la Sp få landbruksministeren og Sv fiskeriministeren (jfr neste artikkel nedenfor) om det blir rødgrønt flertall? Er Sp nå så popuilistiske og labile at det er på tide å få partiet under sperregrensen sammen med Frp der det partiet hører hjemme? Spør Otto Jespersen, Bård Tufte og Per Sandberg om hva de mener om det nye Frp med Listhaug fra tidligere Møre og Romsdal som leder. De kan sikkert også si noe om hvem som var forsvarsminister i en tidligere Sp (Bondeparti) ledet regjering.

Krig mot en usynlig fiende. Våpenproduksjon og fordeling overlatt til private firmaer.

Forfatteren av denne artikkelen er en Keynes inspirert liberal sosialdemokrat som er motstander av norsk medlemskap i EU og var mot den opprinnelige EØS avtalen som flere og flere i Norge begynner å bli skeptiske til, ikke minst LO. Har krabben først gått inn i teina, har Brexit bevist en gang for alle hvor vanskelig og kostbart det er å komme ut. Det er veldig taust fra den EU vennlige delen av Arbeiderpartiet, mens personer i Høyre fremdeles vil ha oss inn i EU. Vi har sett hvordan det byråkratiet har operert i denne pandemien og ikke vet jeg om Norge har samme rettigheter som et EU land.

Det kan visse Høyre politikere (gjett hvem) komme til å bruke som et nytt kort for å skremme Norge inn i EU i en fremtidig EU debatt. Vær du sikker, den kommer. Høyre er spesialister på å trekke skremselskortene når de argumenterer for norsk medlemskap i EU. Snarere burde dette være et argument for heller å forbedre EØS avtalen eller skrote hele avtalen som flere og flere vil. Som samfunnsøkonom har jeg sett hva det kan koste Norge å skrote den avtalen. Heldigvis er Norge medlem av NATO.

Hvorfor overlater regjeringer ansvaret til private helseforetak å produsere og fordele våpene mot denne usynlige fienden? I USA har viruset tatt livet av flere mennesker enn i andre verdenskrig, Koreakrigen og Vietnamkrigen tilsammen. Hvorfor kan ikke regjeringer i denne situasjonen kreve av private firmaer at produksjonen av vaksine overlates til alle firmaer som kan beytte en kjemisk oppskrift og produsere vaksine? Det er hevdet at produksjonen av vaksine skal leveres til selvkost. Det får en gransknig etter pandemien via FN / WHO belyse. Noen selskaper er nok mer opptatt av merkevarebygging og profitt enn å forsyne verden med vaksine. Det er ikke fordi private bedrifter er onde, men det er en fundamental egenskap ved det privatkapitalistiske systemet som forfatteren av denne artikkelen ikke er i mot. Men der markedsløsningen er dårlig, må den korrigeres av myndighetene slik at vi får en best mulig realløsning. Det er egentlig minste felles multiplum i keynesiansk økonomisk politikk.

Nå gjelder det å produsere mest mulig vaksine til jordens befolkning. Dette viruset har en egen evne til å reorganisere den usynlige hæren. Det vestlige privatkapitalistiske systemet har ingen konkurrent (Sputnik har forlatt vårt solsystem) bortsett fra statskapitalistiske Kina når det gjelde å produsere varer og tjenester. Systemet er uten korreksjoner ikke like bra til å fordeler goder, varer og tjenester. Det kan redde hundretusener om ikke millioner av liv om kjemiske oppskrifter fordeles til flere store og små helseforetak. Produksjonen må gjerne skje i private firmaer som Moderna, Pfizer, J&J og andre. Men hvorfor kan ikke flere firmaer få denne (kjemiske) formelen og sette i gang produksjon som vil redde liv? I dagsrevyen i dag fikk vi høre at J&J har vaksine klar i april. Jeg er 73 år, svakt overvektig med høyt blodtrykk. Jeg hadde i slutten av februar ventet å høre fra helsemyndigheten om når jeg kan vente å få vaksinen. Et av ovennevnte Keynes sine favorittutsagn var ("In the long run we are all dead" - sikkert som et svar på den klassiske liberalisten Say som sa at tilbudet skaper sin egen etterspørsel. Det gjaldt ikke da det ble skrevet og heller ikke i dag når det gjelder produksjon av vaksine.) Hvor lenge må jeg og andre i lignende situasjon vente på smulene som faller fra EUs bord?

Heldigvis har jeg er bra liv under denne pandemien, da jeg har en mye strengere adferd enn den den Høyredominerte regjeringen, som har vært særdels slappe med importsmitten, pålegger meg. Skal jeg skylde på Høyre ordføreren i Molde og partiet hans om jeg stryker med under denne pandemien? Kunne vi ungått denne akutte mangelen på vaksine som vi i dag fikk demonstrert i all sin begredelighet på vår statskanal om vi hadde hatt en selvstendig politikk overfor store multinasjonale selskaper? Kunne vi ungått mangelen om vi hadde hatt egen vaksineproduksjon (i statlig regi). Jeg er ingen sosialist eller kommunist, men i en krig mot en usynlig fiende bør ikke produksjonen og fordelingen av våpene begrenses av private selskaper med monopolmakt. De burde pålegges av stater å levere fra seg produksjonsmetoden til så mange selskaper som mulig slik at kapasitetsgrensen for vaksineproduksjon heves betraktelig. I et privakapitalistisk system der myndighetene ikke korrigerer markedsmekanismen ved å heve tilbudet av vaksine via lover og forskrifter og statlige stimulans vil vaksinen forbli et begrenset gode. Som vanlig når krig herjer, er demokratiske USA mye bedre enn Europa. USAs nye persident lovte å vaksinere 100 millioner mennesker i sine først 100 dager som president. Han ligge langt foran det skjemaet.

Et ekko fra Høyres bakrom. Hvor er Rødt, Sv og Sp?

I disse dager er Frp mer opptatt av å kalle en spade en spade. De er enige med Ap i å begrense og få ned importsmitten nå når et enda mer smittsomt virus er oppdaget i California. Det er fort gjort med et relevant Google søk ("More contagious and deadly Covid-19 virus detected in California") og forvisse seg om at dette er riktig. Sp belyser ikke de virkelige konsekvensene av vårt EU medlemsskap i en krigssituasjon mot en usynlig fiende. De fokuserer på retorikk og kommende stortingsvalg. De bryr seg ikke om bonden har en spade. Meld deg inn i Sp sier noen her i Moss om mitt syn på norsk medlemsskap i EU. Er det noen som tror at jeg hadde hatt noe å gjøre i Moss Sp, der bøndene fritt får ødelegge den unike innsjøen Vansjø med sin overgjødsling med kunstgjødsel? Etter ett innlegg fra meg om den saken, hadde jeg blitt sendt ut i kulden. Jeg kjenner lusa på gangen.

Kun et lokallag fra lille MDG forsvarte Raymond Johnansen (som jeg personlig ser som en bedre statsministerkandidat enn Vedum) og plasserte skapet der det bør stå. Måtte de bli større enn Sp, Rødt og Sv tilsammen og danne en flertallsregjering med Ap alene. Der har skjedd undere før Jesus gikk på vannet. I partiet som mener de har enerett på å formidle hans budskap, har de måttet svelge nok en kamel, liberale Venstre sin ruspolitikk. Rusavhengige er ikke kriminelle. De er syke mennesker som trenger hjelp. Denne verden blir aldri rettferdig. Punktum.

Raymond Johansen | Det er når folk er blitt smittet de har fått muligheten til å dø.

Har du hørt på maken til kverulant? Helseministeren fortsetter sitt angrep på Oslos Byråd i debatten 21.20. Heldigvis fikk Raymond Johansen siste ord. I denne tragiske politiske situasjonen får jeg avslutte med en vits. "En mann står ved en lyktestolpe og leter etter ett eller annet. En annen mann kommer forbi og spør hva han leter etter. Jeg leter etter armbåndsuret mitt svarer mannen. Hvor mistet du det spør den forbipasserende. Jeg mistet det ved den lyktestoplen der borte, men der er pæren gått, så jeg leter her hvor det er lyst".

En professor står i debatten og forteller at feil strategi velges (antagelig for sent for mange). Når gresset og skogen brenner slukker man der det brenner og ikke der hvor ingen røyk eller flammer er synlige. Her kan man ikke vente på viruset. Slukk brannen der det brenner og ha noen av de knappe ressursene i reserve om brann blusser opp andre steder. Lytt selv til slutten av debatten.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /