Les reglene før du poster

Moderator: turbonello

Post Reply
KBleivik
Site Admin
Posts: 30
Joined: Fri Mar 29, 2013 7:48 pm

Les reglene før du poster

Post by KBleivik »

Kun personer som registrerer seg med fullt navn har adgang om de ikke forhåndsgodkjennes av forumets administratorer eller moderatorer. Ip adresser vil bli lagret i forumets databaser så lenge forumet eksisterer. Bruk ikke din tid på å registrere deg uten full Id om du ikke er forhåndsgodkjent. Det er gjort med noen museklikk og slette en bruker. Neste gang kan din Ip blokkeres.

Vi har ikke tid til å overvåke alt som skrives her inne, så derfor har den personen som skriver det fulle og hele ansvaret. Alt som skrives lagres i databaser og tilhører forumet så lenge det eksisterer.

Overdreven klipping og liming fra nettet kan betraktes som kopikatting og i verste fall plagiat og vil bli moderert uten forvarsel. Lenker skal være semantiske. Ikke semantiske lenker slettes uten forvarsel. Lenker til egne artikler og blogg innlegg tillates om de er semantiske - med det menes at de har relevans til det som drøftes. Vi foretrekker at du gir en kort forklaring med egne ord om du siterer fra kilder som Wikipedia. Lange sitater kan (vil) bli slettet. Der er grenser for hva som sees umiddelbart av de som driver forumet, så det kan ta tid før ting redigeres. Det forventes ikke at du vet alt om hvordan man skal skrive og oppføre seg på nettet, men du bør kunne reglene for god sitering.

I stedet for å gjenta deg selv kan du lenke semantisk til en artikkel du har skrevet, en forum post eller et bloginnlegg. DRY ("don't repeat yourself") er ikke bare et godt prinsipp i programmering. Det er også et godt prinsipp på den gigantiske globale grafen eller verdensveven for å bruke et mer kjent begrep.

Hat retorikk, hat kriminalitet, innlegg som oppfordrer til eller fremmer vold og terrorisme er grunnlag for utestengning. Direkte eller indirekte trusler vil ikke bli tolerert.

Generelt gjelder norsk lov og god folkeskikk for forumet. Det innebærer at det vises spesielt hensyn til minoriteter og mennesker med en avvikende legning.

Jfr spesielt:

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Post Reply